Subsidieregeling voor rijden op groengas en groene stroom opengesteld

Rijden op groengas en groene stroom is goed voor het milieu: minder uitstoot van schadelijke stoffen en geluidhinder en scheelt fossiele brandstoffen. Bovendien is het rijden op groengas en elektriciteit goedkoper, maar de aanschafprijs van een auto op groengas of elektriciteit is hoger. Daarom hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel besloten een subsidieregeling open te stellen voor groengasauto’s en elektrische voertuigen en daarvoor € 700.000,- beschikbaar te stellen. Ze verwachten dat er door de regeling circa 350 extra voertuigen op hernieuwbare energiebronnen gaan rijden in Overijssel.

Schone brandstoffen

Verkeer draagt bij aan klimaatverandering en luchtvervuiling. Daarom stimuleert de provincie Overijssel het rijden op schone brandstoffen. De provincie brengt sinds 2009 de mogelijkheid van rijden op groengas actief onder de aandacht. Bovendien wil de provincie het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik vergroten tot 20% in 2020.

Gedeputeerde Ineke Bakker (Milieu en wonen): “Wij vinden het belangrijk om het gebruik van schone brandstoffen als groengas en groene stroom te stimuleren. Het mooie is dat we beide in Overijssel zelf kunnen opwekken. Gelukkig zijn de prijzen van groengas en groene stroom lager dan van gewone brandstoffen, maar je bent als automobilist wel duurder uit als je zo’n auto koopt. Daarom kiezen wij ervoor de aanschaf van groengasauto’s te subsidiëren. Daarbij is het ook belangrijk dat er voldoende tankstations zijn waar je groengas kunt tanken. Er zijn nu zeven groengas tankstations in Overijssel: in Zwolle (Hessenpoort), Steenwijk, Almelo, Hengelo (2 locaties), Enschede en Wesepe. Dankzij een bijdrage van de provincie komen er de komende maanden nog vijf bij: in Hardenberg, Rijssen, Windesheim, Staphorst en Heino.”

Deze zomer heeft het rijk een subsidieregeling opengesteld om het rijden op biogas en hogere blends van biobrandstoffen te bevorderen. Deze regeling was binnen een maand na openstelling al overschreven. Verschillende provincies en gemeenten hebben al een eigen subsidieregeling in het leven geroepen voor de aanschaf van aardgasvoertuigen en/of elektrische voertuigen.

Het rijden op elektriciteit wordt door het rijk al gestimuleerd met gunstige belastingtarieven. De provincie vraagt het rijk om vergelijkbare belastingmaatregelen in te voeren voor het rijden op groengas, zodat de aanschafprijs van groengasauto’s omlaag gaat.

Bedragen

De Overijsselse regeling geldt voor particulieren, (semi-)overheden en bedrijven. De subsidie voor de aanschaf van een groengasauto is € 1000,- voor personenauto’s, € 3.000,- voor bestelbusjes en € 10.000,- voor groengasvrachtwagens. Voor een elektrische auto bedraagt de subsidie € 1.000,- en voor dual fuel vrachtwagens (diesel met bijmenging van groengas) is de subsidie maximaal € 5.000,- per auto.

Meer informatie en aanvraagformulieren zijn te vinden op www.overijssel.nl/loket/subsidies-1/.

U kunt tijdens kantooruren bellen met het team subsidieverlening, telefoon 038 499 8380 of 038 499 8380 of mailen naar subsidie@overijssel.nl.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Overijssel