TenneT levert real time verbruiksgegevens voor actie 10:10

Elektriciteitstransporteur TenneT stelt op maandag 10 oktober real time gegevens over het landelijke elektriciteitsverbruik beschikbaar aan de actie "Wat doe jij uit?" van The Energy Challenge 10:10. Deze organisatie zet zich in voor energiebesparing en wil op 10 oktober besparing van elektriciteit inzichtelijk maken met behulp van een nationale elektriciteitsmeter.

Tijdens de actiedag worden particulieren, bedrijven en overheden in Nederland opgeroepen om op 10 oktober het energieverbruik te reduceren. TenneT levert actuele verbruiksgegevens aan de organisatie, die worden verwerkt in een nationale elektriciteitsmeter. De meter wordt in de loop van de dag vergeleken met het elektriciteitsverbruik van de maandag ervoor. Het is voor het eerst dat de elektriciteitstransporteur dat op deze manier gaat doen. Vanuit het landelijke besturingscentrum van TenneT wordt live het Nederlandse elektriciteitsverbruik gemonitord.

Indicatie van verbruik

De gegevens die op 10 oktober worden verstrekt geven een indicatie van het verbruik van elektriciteit in Nederland, zoals dat door TenneT wordt gemeten op het landelijke hoogspanningsnet. Hierin zit niet het voor de actie wel relevante verbruik dat op lokaal niveau wordt opgewekt en direct wordt geconsumeerd, bijvoorbeeld door een windmolen of warmte-krachteenheid. (Stroom die de grote industrie voor zichzelf opwekt en dus ook zelf verbruikt blijft in deze cijfers én actie überhaupt buiten beschouwing.)

Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek geven aan dat de productie, die buiten de waarneming van TenneT valt en voor de actie relevant is, momenteel ongeveer 6% bedraagt. Anders gezegd, het cijfer dat TenneT aan 10:10 levert heeft een representativiteit van 94%. 10:10 The Energy Challenge voert zelf voor de windstroom die buiten TenneT om geleverd wordt aanvullende berekeningen uit om de representativiteit te vergroten. Voor WKK wordt een kwalitatieve beoordeling gemaakt. (zie www.watdoejijuit.nl)

Vast patroon

TenneT is 24/7 verantwoordelijk voor een balans tussen vraag en aanbod van elektriciteit in Nederland en volgt continu de elektriciteitsontwikkeling in Nederland. Het elektriciteitsverbruik in Nederland heeft een dagelijks vast patroon met lager verbruik in de nacht en een oplopend stroomverbruik overdag. Een voorbeeld van het patroon is bijgevoegd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Tennet Transmission System Operator BV

TenneT levert real time verbruiksgegevens voor actie 10:10 | Infrasite

TenneT levert real time verbruiksgegevens voor actie 10:10

Elektriciteitstransporteur TenneT stelt op maandag 10 oktober real time gegevens over het landelijke elektriciteitsverbruik beschikbaar aan de actie "Wat doe jij uit?" van The Energy Challenge 10:10. Deze organisatie zet zich in voor energiebesparing en wil op 10 oktober besparing van elektriciteit inzichtelijk maken met behulp van een nationale elektriciteitsmeter.

Tijdens de actiedag worden particulieren, bedrijven en overheden in Nederland opgeroepen om op 10 oktober het energieverbruik te reduceren. TenneT levert actuele verbruiksgegevens aan de organisatie, die worden verwerkt in een nationale elektriciteitsmeter. De meter wordt in de loop van de dag vergeleken met het elektriciteitsverbruik van de maandag ervoor. Het is voor het eerst dat de elektriciteitstransporteur dat op deze manier gaat doen. Vanuit het landelijke besturingscentrum van TenneT wordt live het Nederlandse elektriciteitsverbruik gemonitord.

Indicatie van verbruik

De gegevens die op 10 oktober worden verstrekt geven een indicatie van het verbruik van elektriciteit in Nederland, zoals dat door TenneT wordt gemeten op het landelijke hoogspanningsnet. Hierin zit niet het voor de actie wel relevante verbruik dat op lokaal niveau wordt opgewekt en direct wordt geconsumeerd, bijvoorbeeld door een windmolen of warmte-krachteenheid. (Stroom die de grote industrie voor zichzelf opwekt en dus ook zelf verbruikt blijft in deze cijfers én actie überhaupt buiten beschouwing.)

Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek geven aan dat de productie, die buiten de waarneming van TenneT valt en voor de actie relevant is, momenteel ongeveer 6% bedraagt. Anders gezegd, het cijfer dat TenneT aan 10:10 levert heeft een representativiteit van 94%. 10:10 The Energy Challenge voert zelf voor de windstroom die buiten TenneT om geleverd wordt aanvullende berekeningen uit om de representativiteit te vergroten. Voor WKK wordt een kwalitatieve beoordeling gemaakt. (zie www.watdoejijuit.nl)

Vast patroon

TenneT is 24/7 verantwoordelijk voor een balans tussen vraag en aanbod van elektriciteit in Nederland en volgt continu de elektriciteitsontwikkeling in Nederland. Het elektriciteitsverbruik in Nederland heeft een dagelijks vast patroon met lager verbruik in de nacht en een oplopend stroomverbruik overdag. Een voorbeeld van het patroon is bijgevoegd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Tennet Transmission System Operator BV