Kansrijke voorstellen Topteams versterking positie Nederland in de wereld

Meer durfkapitaal dankzij een innovatiefonds van 500 mln. euro voor het MKB en extra fiscale steun om te zorgen voor meer onderzoek en ontwikkeling bij bedrijven en kennisinstellingen. Die toezeggingen deed Minister Verhagen van Economisch Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) namens het Kabinet aan de tien Topteams van wetenschappers en ondernemers. Zij presenteerden vandaag hun rapporten.

Uit veel van de adviezen komt het gebrek aan durfkapitaal voor innovatieve ideeën en MKB-bedrijven naar voren. Het nieuwe Innovatiefonds MKB+ moet er voor zorgen dat ondernemers makkelijker financiering kunnen vinden voor veelbelovende investeringen. Verder omarmt Verhagen namens het Kabinet het idee van wetenschappers en ondernemers om via de Vennootschapsbelasting onderzoek en de samenwerking met kennisinstellingen te stimuleren. “Dit helpt bedrijven hun onderzoeksinspanningen op te schroeven. Ook de wetenschap profiteert hiervan, doordat er meer geld in publiek onderzoek wordt gestoken,” aldus Verhagen.

Nieuwe aanpak

“De topteams hebben een enorme dynamiek losgemaakt. Onderzoekers en ondernemers zitten door deze nieuwe werkwijze voor het eerst samen aan het stuur. Hierdoor weten ondernemers en wetenschapper elkaar beter te vinden, dat helpt om ons te kunnen onderscheiden op de wereldmarkt met een sterkere wetenschap en sterkere bedrijven in deze sectoren. De Topsectoren spannen zich bovendien in voor hogere uitgaven voor onderzoek en verduurzaming”, aldus de minister verder in zijn eerste reactie op de plannen. Met name de toezegging van de sectoren om de onderzoeksinspanningen van bedrijven substantieel te verhogen verwelkomde Verhagen. “Deze nieuwe aanpak zal een stevige bijdrage leveren aan het bereiken van de Nederlandse R&D-doelstelling van in totaal 2,5% BBP in 2020”, aldus de minister.

De plannen

De tien plannen van de Topteams bevatten voorstellen om te zorgen dat de sectoren tot de top van de wereld behoren en de groeiende concurrentie uit bijvoorbeeld Azië aankunnen. Zij doen daarbij veel voorstellen om als sector zelf aan de slag te gaan. Voorgestelde acties in de richting van de overheid lopen uiteen. Zo stelt het life sciences team voor om veelbelovende nieuwe geneesmiddelen en medische producten na toelating tot de markt ook voorlopig toe te laten in het vergoedingenstelsel voor de zorg. Dit stimuleert innovatie en slimmer werken in de zorg. Het topteam water stelt voor dat drinkwaterbedrijven in de toekomst makkelijker over de grens hun diensten kunnen aanbieden. Op deze manier kunnen we onze sterke kennis op het terrein van bijvoorbeeld waterzuivering omzetten in meer groei en banen.

In een gezamenlijke brief pleiten de boegbeelden van de Topteams verder voor een sterkere betrokkenheid van de Topsectoren bij onderwijs en onderzoek. Ze waarschuwen onder meer voor het nijpende tekort aan vakkrachten en pleiten voor meer samenwerking tussen bedrijven en scholen om het onderwijs sterker en interessanter te maken. Scholen die dit doen zouden hiervoor beloond moeten worden. De teams wijzen er verder op dat het wetenschappelijk onderzoek van goede kwaliteit is, maar dat Nederland zich meer moet concentreren op minder gebieden en betere samenwerking met ondernemers. Ook hier kan een andere bekostiging helpen. Langjarige zekerheid voor wetenschappers en ondernemers is daarbij essentieel volgens de boegbeelden

Achtergronden

Verhagen riep de tien Topteams eerder dit jaar in het leven [PM link eerdere bericht] om voor Topsectoren, zoals de chemie, de watersector, de creatieve industrie, de hightech sector en de logistiek na te gaan hoe ze kunnen blijven uitblinken op de wereldmarkt. In september komt Verhagen namens het Kabinet met een volledig uitgewerkte reactie op alle tien de plannen en de koepelnotitie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)