Provinciebestuur: eerst duidelijkheid over risico’s schaliegas, dan boren

Brabant wil eerst meer duidelijkheid over de risico’s moet komen, voordat er in Brabant proefboringen plaatsvinden naar schaliegas. Op nieuwe proefboringen naar schaliegas moet een moratorium komen. Dat bepleit het provinciebestuur in een brief aan minister Verhagen.

Het college van Gedeputeerde Staten geeft daarmee gehoor aan de zorgen van de Statencommissie Ecologie & Handhaving en de Provinciale Omgevingscommissie (een adviesorgaan van het provinciebestuur).

Het Britse bedrijf Cuadrilla heeft al toestemming gekregen van het Rijk en de gemeente Boxtel voor een proefboring. Sinds vorige week pleit echter ook Boxtel bij het Rijk én bij Cuadrilla voor nader onderzoek, voordat het bedrijf daadwerkelijk gebruik maakt van de verleende vergunning. Haaren, waar Cuadrilla ook een proefboring wil doen, wacht vooralsnog de ontwikkelingen even af.

Formeel heeft de provincie in dit stadium geen bevoegdheden, erkennen GS, maar als er in het nationaal landschap Het Groene Woud schaliegas gewonnen zou worden, heeft dat de nodige ruimtelijke implicaties. Er zijn dan naast boorputten ook transportleidingen, opslagtanks en dergelijke nodig. Bovendien is de provincie verantwoordelijk voor natuur en milieu. Critici van de proefboringen vrezen dat die grote risico’s lopen. Dat vinden GS genoeg redenen om bij het kabinet aan te dringen op het instellen van een moratorium op het zoeken naar en eventueel winnen van schaliegas.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Brabant