Verbruik elektriciteit gelijk, duurzaam wint terrein

Het elektriciteitsverbruik in Nederland is in april 2011 wederom gelijk gebleven aan de voorgaande vier maanden. Dit blijkt uit de verbruikscijfers die TenneT maandelijks publiceert. Na een periode van een sterk dalend verbruik en vervolgens een stijging, blijft het energiegebruik zeer stabiel met ruim 104 duizend gigawattuur. Tegelijk zijn de jaarcijfers bekend geworden over productie, verbruik en import van duurzame elektriciteit in het jaarverslag 2010 van TenneT-dochter CertiQ. Daarin staat dat er sprake is van een stijgend aantal productie-installaties voor duurzame elektriciteit en een toenemend verbruik van duurzame elektriciteit.

Meer producenten van duurzame elektriciteit

Zowel in 2008, 2009 als in 2010 was er sprake van een toename in het aantal productie-installaties voor duurzame elektriciteit en het totaal opgesteld vermogen. Het aantal bij CertiQ ingeschreven productie-installaties groeide van 4.837 in 2009 naar 7.599 in 2010, een stijging van bijna 60 procent. Deze groei wordt bijna volledig veroorzaakt door nieuwe zonne-installaties van particulieren. Eind 2010 bedroeg het totaal opgesteld vermogen van bij CertiQ ingeschreven installaties ruim 9.000 megawatt.

9 procent van binnenlands energieverbruik is duurzaam

Evenals in voorgaande jaren steeg in 2010 het verbruik van de duurzaam opgewekte elektriciteit, een stijging van ruim 8 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dit steeg van 25.371.724 megawattuur in 2009 naar 27.450.124 megawattuur in 2010. Het percentage duurzaam opgewekte elektriciteit was in 2010 zo’n 9 procent van het totale binnenlandse energieverbruik.

Minder import van duurzame elektriciteit

Om aan de groeiende binnenlandse vraag naar duurzame elektriciteit tegemoet te komen, werd in het afgelopen jaar 15.987.028 megawattuur aan zogenoemde "Garanties van Oorsprong" geïmporteerd. Dit is bijna 6 procent minder dan in 2009. Of Nederland ook de komende jaren steeds minder duurzame energie uit het buitenland zal betrekken, hangt af van de snelheid waarmee er nieuwe duurzame-productiecapaciteit in ons land wordt gerealiseerd én van het tempo waarin particulieren en bedrijven overstappen van grijze naar groene stroom. Zolang de vraag naar duurzame elektriciteit groter is dan het nationale aanbod, blijft import noodzakelijk om alle kopers te kunnen voorzien van groene stroom.

Het volledige jaarverslag van CertiQ is te downloaden via www.certiq.nl

Maandelijkse verbruikscijfers (in gigawattuur)

• Verbruik: 104573

• Import: 17430

• Export: 11675

• Totaal: 98818

• Procentueel verschil ten opzichte van maart vorig jaar: 3,63%

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Tennet Transmission System Operator BV