Rijkswaterstaat zorgt voor duurzame verlichting langs vaarwegen

Rijkswaterstaat start op 1 juli met het duurzaam maken van tussen de 600 en 700 vaste navigatielichten opgesteld langs de Rijkswateren. Deze lichten helpen de scheepvaart bij een veilige vaart. Het navigatielicht wordt vervangen door energiezuinige en onderhoudsvriendelijke ledlampen in combinatie met zonnepanelen. Na de vervanging van deze lichten kan hierdoor vanaf eind 2014 jaarlijks zo’n ca. 50% op de onderhoudskosten worden bespaard. Bovendien worden de lampen beter zichtbaar voor vaarweggebruikers en draagt Rijkswaterstaat met het duurzaam maken van de navigatielichten bij aan het verminderen van CO2 uitstoot.

Aftrap in Zeeland

Rijkswaterstaat start op 1 juli met dit vierjarige traject voor de Rijkswateren in Zeeland. Daarna worden de navigatielichten per regio verder verduurzaamd. “Energiebesparing is samen met duurzame energie een belangrijk wapen in de strijd tegen klimaatverandering. Met een besparing van ca. 50% op de onderhoudskosten per jaar vanaf 2014 levert Rijkswaterstaat hiermee een mooie bijdrage”, aldus Staatssecretaris Atsma (Ministerie van Infrastructuur en Milieu).

Wat gaat er gebeuren

• Het navigatielicht wordt vervangen door energiezuinige en onderhoudsvriendelijke ledlampen in combinatie met zonnepanelen. De lichten zijn daardoor niet langer afhankelijk van externe energiebronnen, waardoor de CO2 uitstoot vermindert.

• De navigatielichten vereisen na vernieuwing minder onderhoud, zijn betrouwbaarder en minder storingsgevoelig.

• De nieuwe navigatielichten komen er zoveel mogelijk hetzelfde uit te zien. Deze zogenaamde nautische uniformiteit komt de herkenbaarheid voor de scheepvaart ten goede.

Het duurzaam maken van vuurtorens en van sommige lichtenlijnen en havenlichten wordt nog niet meegenomen, omdat de technologie voor deze grote lichten op dit moment nog niet voorhanden is.

Besparing

Door het gebruik van duurzame ledverlichting en zonnepanelen zijn er geen electiciteitskosten meer. Bovendien hebben de ledlampen een langere levensduur en zijn ze onderhoudsvriendelijk. Daardoor wordt er ca. 50% bespaard op de onderhoudskosten. Met deze besparing wordt de benodigde investering om de navigatielichten langs de vaarwegen duurzaam te maken in 10 jaar terugverdiend.

Duurzaamheid bij Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat neemt zijn verantwoordelijkheid, als grote opdrachtgever in de Grond-, Weg- en Waterbouwsector. De carbon footprint van de organisatie is in beeld gebracht. Het gaat hier om de hoeveelheid CO2 en andere broeikasgassen die door Rijkswaterstaat en zijn opdrachtnemers jaarlijks aan de atmosfeer wordt toegevoegd. Op basis van deze inzichten zoekt Rijkswaterstaat samen met marktpartijen naar de meest (kosten)effectieve manier om CO2 reductie te realiseren.

Meer informatie over hoe Rijkswaterstaat werkt aan duurzaamheid is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/duurzaam

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat