Atsma zet licht op groen voor energiezuinige straatverlichting

Gezamenlijk persbericht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Taskforce Verlichting

Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) heeft op maandag 23 mei 2011 de nieuwe Richtlijn voor Openbare Verlichting 2011 (ROVL 2011) in ontvangst genomen. Hiermee zet Atsma het licht op groen voor duurzame en energiebesparende verlichting in de openbare ruimte. Gemeenten en provincies kunnen tot wel 30% van hun energieverbruik besparen met energie-efficiënte straatverlichting. Dit kan leiden tot een kostenbesparing van bij elkaar opgeteld maar liefst 22 miljoen euro.

De verouderde Richtlijn (NPR13201) kon gemeenten en provincies belemmeren om te kiezen voor energie- en kostenbesparende technieken. Dankzij de inzet van de Taskforce Verlichting en de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) kan de nieuwe Richtlijn Openbare Verlichting (ROVL-2011) nu in werking treden. Staatssecretaris Atsma en wethouder Van Huffelen van de gemeente Rotterdam voegden direct de daad bij het woord en verwisselden aan het Doelwater in Rotterdam een oude lichtarmatuur voor nieuwe, gedimde en energiezuinige verlichting.

Met de nieuwe Richtlijn Openbare Verlichting (ROVL-2011) kunnen gemeenten en provincies hun steentje bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Zo is het Rotterdam Climate Initiative voor Rotterdam het vliegwiel om voluit in te zetten op duurzame verlichting in de openbare ruimte. “Energiebesparing is samen met de inzet van duurzame energie het belangrijkste wapen in de strijd tegen klimaatverandering en om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen” aldus Atsma in een toelichting. “Daar komt bij dat gemeenten met duurzame verlichting kosten kunnen besparen. Geld dat beter besteed kan worden aan veiligheid op straat, de zorgsector of het onderhoud aan schoolgebouwen.”

De richtlijn is een dynamisch hulpmiddel voor beheerders van openbare verlichting bij het realiseren van de juiste kwaliteit van openbare verlichting op de juiste plek. Een aanpassing van de richtlijn (NPR13201) was noodzakelijk omdat in de oude situatie weinig ruimte was voor innovatie en energiebesparing. Beheerders zochten daarom steeds vaker hun eigen weg en lieten de richtlijnen los. “Om beheerders weer de juiste handvatten te bieden en belemmeringen weg te nemen, hebben we de oude richtlijn aangepast”, aldus Rob Metz, voorzitter van de projectgroep OVL van de Taskforce Verlichting. “Vanzelfsprekend staat de kwaliteit van verlichting voorop, maar een richtlijn mag innovatie en energiebesparing niet in de weg staan”.

Ook het Rijk profiteert van de nieuwe Richtlijn. De helft van de energierekening van Rijkswaterstaat gaat op aan verlichting. Ook hier willen we kosten en energie besparen. Met ledverlichting langs autosnelwegen kan het energieverbruik worden gehalveerd, zo blijkt uit de pilot langs de A44. Per 1 juni zullen langs de rijksvaarwegen 700 navigatielichten op energiezuinige en ondershoudsvrije ledverlichting branden, in combinatie met zonnepanelen. Ook hier betekent dat een 50% besparing op de energiekosten. De nieuwe richtlijn biedt onder meer mogelijkheden voor innovatieve technieken op het gebied van dimmen en ledverlichting.

Con op den Kamp, voorzitter van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde, voegt daaraan toe: “Het uitgangspunt van de nieuwe richtlijn is: ‘donker tenzij’ en ‘duurzaam moet’. Er is bovendien veel meer ruimte voor het variëren van de hoeveelheid licht. Afhankelijk van het gebruik, periode en kenmerken kunnen nu in een gebied tot vier verschillende lichtniveaus worden aangeboden. De energiebesparing die dat kan opleveren is significant.”

De nieuwe richtlijn Openbare Verlichting is een uitgave van de Nederlandse Stichting van Verlichtingskunde (NSVV) en kan worden besteld via www.nsvv.nl

De nieuwe Richtlijn Openbare Verlichting illustreert het succes van de Taskforce Verlichting, die eind dit jaar haar werkzaamheden afrondt. Staatssecretaris Atsma wil het stimuleren van energiebesparing op verlichting in de openbare ruimte verder stimuileren in het kader van de Lokale Klimaatagenda. Daarvoor wordt onder meer een bestuurlijk netwerk van regionale bestuurders ingesteld.

Over de Taskforce Verlichting – Openbare Verlichting (OVL)
De Taskforce Verlichting voert, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, activiteiten uit om energiezuinige verlichting in Nederland tot de standaard te maken en lichthinder te beperken. Zie www.taskforceverlichting.nl. De projectgroep Openbare Verlichting (OVL) richt zich op het realiseren van energiebesparing in de openbare verlichting. In de projectgroep werken marktpartijen, overheidsorganen en brancheverenigingen samen. Zie www.agentschapnl.nl/openbareverlichting

Over de NSVV
De Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) houdt zich sinds 1937 bezig met licht in de breedste zin van het woord. Doel is het bevorderen van kennis en het verspreiden van informatie, ter verbetering van de toepassing van licht, ten voordele van de samenleving. De NSVV organiseert daartoe onder andere congressen en workshops en schrijft aanbevelingen en normen. Tot haar doelgroepen rekent de NSVV gebruikers van licht, aanbieders van licht, regelgevers en het onderwijs. Zie www.nsvv.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)