Houtcertificaat MTCS voldoet aan duurzame inkoopcriteria overheid

Het rijk wil vanaf 1 juli a.s. het Maleisische houtcertificatiesysteem MTCS (Malaysian Timber Certification System) accepteren voor het inkoopbeleid van de Nederlandse overheid. Dit schrijft Atsma (Infrastructuur en Milieu) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Nederlandse overheden kunnen hout met zowel het FSC- als het PEFC-keurmerk dan als duurzaam geproduceerd hout inkopen.

Bezwaren weggenomen

Met concrete instructies voor bosbeheerders en certificerende instellingen heeft het bestuur van MTCS de eerdere bezwaren van de toetsingscommissie TPAC (Timber Procurement Assessment Committee) weggenomen. In de praktijk betekent dit dat inheemse volken op gelijkwaardige basis worden betrokken bij besluitvorming over bosbeheer. Ook mag alleen natuurlijk bos worden gecertificeerd en gelden er striktere regels voor conversie. Zo mag gecertificeerd bos niet worden omgezet in plantages. En bosbeheerders moeten gedetailleerde kaarten van het gecertificeerde bos beschikbaar maken, zodat belanghebbenden zich optimaal kunnen informeren.

De beslissing om het MTCS-keurmerk te accepteren heeft de staatssecretaris genomen na overleg met belanghebbenden en natuur-, milieu- en mensenrechtenorganisaties. Het MTCS-systeem wordt inmiddels twee jaar getoetst en het bestuur van MTCS heeft noodzakelijke verbeteringen ingevoerd. "Ik vind het onverantwoord om MTCS nog langer uit te sluiten van de Nederlandse markt voor overheidsinkopers. Met de acceptatie van MTCS voor het Nederlands duurzaam inkoopbeleid toont Nederland zich een betrouwbare partner en toont Nederland waardering voor certificering van bossen in de tropen, zonder de kwaliteit van de duurzaamheideisen uit het oog te verliezen", aldus Atsma.

De ontbossing in Zuid-Oost-Azië vormt een serieuze bedreiging voor de biodiversiteit. Slechts 2% van het bos in deze regio is gecertificeerd. Niet-gecertificeerd bos in landen als Indonesië en een deel van Maleisië is kwetsbaar voor grootschalige kaalkap. Certificering is daarom een belangrijk instrument om natuurlijke bossen te behouden: hiermee kunnen bosbeheerders aantonen dat hout duurzaam geproduceerd is en worden zij gestimuleerd het bos in stand te houden.

Hoge maatstaven

De nu geaccepteerde keurmerken FSC en PEFC, voldoen aan de hoge maatstaven die Nederland stelt aan het inkoopbeleid voor duurzaam geproduceerd hout. Landen als het Verenigd Koninkrijk, België en Denemarken hebben een inkoopbeleid voor hout dat vergelijkbaar is met het Nederlandse inkoopbeleid. In deze landen is MTCS reeds eerder geaccepteerd; het Nederlandse beleid sluit daarmee aan op het beleid in andere EU-lidstaten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)