Evenement China: Offshore Wind China 2010

van 7 tot 9 juni 2010 in Shanghai

Van 7 tot 9 juni 2010 wordt in Shanghai het evenement Offshore Wind China 2010 gehouden. Dit evenement heeft tot doel professionals en experts uit de hele wereld bij elkaar te brengen en te informeren over de mogelijkheden en behoeften van China op het gebied van windenergie. Naast een conferentie bestaat het evenement dit jaar voor het eerst ook uit een vakbeurs.

China heeft een potentieel windenergievermogen van 1.000 GW: 250 op land en 750 op zee. Met relatief lage kosten zouden grootschalige windenergieparken op zee het huidige energietekort in de Chinese kustprovincies kunnen aanvullen.
De Chinese offshore-windindustrie is specifiek geïnteresseerd in ontwerp van offshore-windturbines, installatie, werking en onderhoud van offshore-windparken, R&D en controlesystemen.

Meer informatie
www.offshorewindchina.com/english/index.aspx

Bedrijven die geïnteresseerd zijn in deelname, kunnen contact opnemen met de accountmanagers van NL EVD Internationaal voor China via china@info.agentschapnl.nl

Documenten
U vindt onderstaande documenten op de website van de EVD
Wind energy industry in China
Conference Topics

Bron: Consulaat-generaal in Shanghai; website offshore Wind China 2010

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)