Minister Cramer opent windmolenpark in Amsterdamse haven

Op zondag 15 juni 2008 heeft minister Cramer in de Amsterdamse haven het windmolenpark Afrikahaven geopend. Evelop onderdeel van duurzaam energiebedrijf Econcern, ontwikkelde dit park in samenwerking met Koop Duurzame Energie en Haven Amsterdam. Het windmolenpark zal circa 60.000 MWh elektriciteit produceren. Dit komt overeen met het elektriciteitsverbruik van 17.500 huishoudens, ofwel alle inwoners van het Amsterdamse stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer.

Minister Cramer: “De berichten over het tempo en de gevolgen van de klimaatverandering zijn alarmerend. Er zijn ook steeds meer vragen over onze energiezekerheid. Daarom hebben we als doel gesteld om in 2020 zeker 20% van onze energie duurzaam op te wekken. Nu is dat nog maar 2,5%. Land- en zeewind moeten straks samen meer dan de helft van die 20% voor hun rekening gaan nemen. Daarom gaan we zoekgebieden aanwijzen waarbinnen we samen met provincies, gemeenten en burgers werk maken van grootschalige windenergie op land.

Windmolens passen bij een landschap. Het windmolenpark in de Afrikahaven laat zien hoe windenergie haar eigen plaats in de dagelijkse omgeving kan krijgen als onderdeel van een ‘landschap van de 21e eeuw’. In de Afrikahaven zijn de windmolens omgeven door havenactiviteiten en bedrijven. Ze maken onderdeel uit van die grootschaligheid en bedrijvigheid en zijn daar op hun plaats. Een prachtig voorbeeld van hoe het kan.”

De milieudoelstelling van de gemeente Amsterdam is 45 Megawatt. Met het windmolenark Afrikahaven staat er nu in totaal een vermogen van 65 Megawatt in het havengebied opgesteld. Daarmee is ruimschoots de milieudoelstelling van de gemeente gehaald. In totaal wordt nu aan 40.000 huishoudens stroom geleverd.

In de periode 2010-2015 zullen, naar verwachting, 20 kleine windmolens vervangen worden door een groter type van 3MW. Dit zal 32 MW extra vermogen opleveren. Geschat wordt dat op basis van het huidige aanbod, het vervangen van oude molens, ruimtelijke inpassing in combinatie met wet en regelgeving op termijn in het Amsterdamse havengebied 100 MW opgesteld vermogen gerealiseerd kan worden. Goed voor ruim stroomlevering aan 60.000 huishoudens.

Europese Winddag

15 juni was tevens de Europese Winddag, in Nederland georganiseerd door de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA). Ruim 25 landen organiseerden honderden activiteiten door heel Europa. Nederland gaf invulling aan deze dag door het windmolenpark Afrikahaven te openen en de lancering van de website www.verdermetwind.nl, die de voordelen van windenergie belicht.

Over windmolenpark Afrikahaven

De negen windturbines van elk 3 Megawatt staan in het nieuwste havendeel van Amsterdam, de Afrikahaven. Per jaar levert het park zo’n 60.000 MWh aan elektriciteit, voldoende om 17.500 huishoudens van duurzame stroom te voorzien en de uitstoot van 40.000 ton CO2 te vermijden.

Het park ligt in het verlengde van de Zwanenburgbaan en de Polderbaan van Schiphol. Hiervoor is van twee van de negen turbines de ashoogte verlaagd van 80 naar 75 m.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Haven Amsterdam