Gasunie en RWE: CO2 afvang en transport in Noord-NL

Groningen – Gasunie en RWE gaan een samenwerkingverband aan om faciliteiten te kunnen ontwikkelen voor CO2 afvang en -transport in Noord-Nederland. RWE richt zich op het afvangen van CO2 en Gasunie op het transport naar een faciliteit waar het CO2-gas opgeslagen kan worden. Met deze plannen willen Gasunie en RWE de techniek in de praktijk verder optimaliseren.

Per jaar zal 200.000 ton CO2 worden afgevangen en opgeslagen. Daarmee kunnen 100.000 huishoudens een jaar lang duurzame, CO2 vrije stroom gebruiken.

De CO2 keten kan gebouwd worden in het noorden van Nederland omdat hier geschikte oude gasvelden zijn voor CO2 opslag en omdat RWE hier een centrale wil bouwen die geschikt is voor de afvang van CO2. Uitgaande van de bouw van de RWE centrale in De Eemshaven, zal het CO2 project in 2015 operationeel zijn.

Het project vergt een gezamenlijke investering van ongeveer 100 miljoen euro. Voor een deel van dit bedrag zal een beroep worden gedaan op subsidies.

Het project draagt tevens substantieel bij aan de doelstellingen van het onlangs afgesloten energieakkoord tussen de drie noordelijke provincies, hun gemeenten en het Rijk. Het terugdringen van CO2 is onderdeel van dit akkoord.

De aard en omvang van de benodigde transportinfrastructuur moet nog nader worden vastgesteld, mede afhankelijk van de mogelijke behoefte van andere aanbieders van CO2 in Noord-Nederland. Gasunie gaat ook de mogelijkheden onderzoeken van CO2 transport over grotere afstand. Marcel Kramer, voorzitter van de Raad van Bestuur van Gasunie: “Dit zijn uitdagende nieuwe activiteiten, die passen in onze uitgewogen duurzaamheidsstrategie. Het is inspirerend dat we als ‘Holland gasland’ en passend binnen Energy Valley deze nieuwe uitdaging samen oppakken.”

RWE gaat met dit project haar internationale ervaring op het gebied van CO2-afvang in Nederland toepassen. Het project in Noord Nederland wordt hiermee één van de eerste CO2-keten voor elektriciteitsproductie ter wereld. Afhankelijk van de ontwikkelingen op de CO2 markt is het RWE’s intentie om de CO2 afvang bij de biomassa/poederkoolcentrale in De Eemshaven op grote schaal toe te passen.

Huib Morelisse, CEO van RWE Nederland: “We werken er hard aan om Co2 afvang een succes te maken. Waar het nu om gaat is er voor te zorgen dat wij een CO2 oplossing hebben voor conventionele centrales. Of dat nu in Nederland is of waar dan ook ter wereld”.

De Rijksuniversiteit Groningen zal middels haar samenwerking met RWE bij het CO2-project worden betrokken.

RWE is een internationaal energiebedrijf. In Europa is één van de grootste producent en leverancier van elektriciteit. Het hoofdkantoor staat in Essen, Duitsland. De belangrijkste afzetmarkten zijn Duitsland, Groot Brittannië en het Europese vasteland. Bij RWE werken bijna 70.000 mensen. In de afgelopen periode werd ruim 40 miljard euro omzet per jaar behaald. RWE heeft als voorloper in de ontwikkeling van CO2 afvang- en -opslag een budget van meer dan één miljard euro voor onderzoek en ontwikkeling. RWE levert In Nederland energie aan 350.000 huishoudens en aan meer dan 30.000 bedrijven. In Groningen werkt RWE aan een uiterst efficiënte en schone biomassa/poederkolencentrale van 1600 MW in De Eemshaven. Inclusief een voorziening voor de afvang van CO2. Op de Noordzee wil RWE twee windmolenparken bouwen met een gezamenlijk vermogen van 2000 MW.

GASUNIE is een gasinfrastructuur en -transportbedrijf met een toonaangevende positie in Europa. De totale lengte van het net bedraagt meer dan 12.000 kilometer pijpleiding. Het systeem omvat circa 1100 afleverstations en de jaarlijkse doorzet is bijna 100 miljard m3. Gasunie beheert en ontwikkelt het landelijke gastransportnet, daarnaast worden diensten aangeboden op het gebied van gastransport en gasinfrastructuur. De wensen van klanten, die hun aardgas op een veilige, duurzame en efficiënte manier getransporteerd willen hebben tegen concurrerende tarieven, staan hierbij voorop. Hiermee dient Gasunie ook het publieke belang in Nederland. Mede door de betrouwbaarheid en de strategische ligging van het Gasunie-transportnet ten opzichte van groeiende internationale gasstromen kan Nederland zich ontwikkelen tot de ‘gasrotonde’ van Noordwest-Europa. Duurzaamheid is een van de richtsnoeren in het doen en laten van Gasunie. Naast het reduceren van de eigen ‘footprint’ ontplooit Gasunie activiteiten op het gebied van groen gas (o.a. certificering), CCS en clean energy toepassingen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gasunie