DHV onderzoekt milieueffecten Gasopslag Bergermeer

Bergermeer Gas Storage moet gasvoorraad voor 1,6 miljoen huishoudens bieden

Amersfoort – Advies- en ingenieursbureau DHV gaat in opdracht van TAQA Energy B.V. en haar partners Dyas B.V., Petro-Canada Netherlands B.V. en EBN B.V., de milieueffectrapportage (MER) en milieuvergunningsaanvragen voor de Bergermeer Gas Storage (BGS) opstellen.

In de BGS, waarbij gebruik wordt gemaakt van een leeg gasreservoir tussen Alkmaar en Bergen, wordt gas opgeslagen om bij perioden met een verhoogde vraag snel gas te kunnen leveren en zodoende de leveringszekerheid van aardgas in Nederland te garanderen. Het BGS-project omvat het boren van aardgasputten, de bouw van een behandelings- en compressie-installatie en de aanleg van diverse pijpleidingen. De ondergrondse opslag krijgt een werkvolume van ongeveer 3 miljard m3 aardgas. Dit is gelijk aan het jaarverbruik van circa 1,6 miljoen huishoudens. Het project is één van de op dit moment grootste projecten in Nederland, zowel in financieel als technisch opzicht, met een investering van ruim een miljard euro.

In de MER zal DHV de milieueffecten van het project in kaart brengen en aan de hand van mogelijke alternatieve uitvoeringswijzen onderzoeken hoe het project zo milieuvriendelijk mogelijk kan worden gerealiseerd. Het project kent een groot aantal belanghebbenden, waaronder het ministerie van Economische Zaken, de bewoners, milieugroeperingen, gemeenten en andere overheden. Het zo goed mogelijk omgaan met alle meningen en wensen om zo te komen tot een breed gedragen MER is een uitdaging die DHV graag aangaat. Hanneke de Vries, projectleider bij DHV: “Een goede MER zal er toe bijdragen dat het project zo min mogelijk negatieve effecten op het milieu en de omgeving heeft én tijdig kan worden gerealiseerd”.

Het BGS-project speelt in op de kabinetsambitie om Nederland ‘gasrotonde’ van Europa te laten worden en de doelstellingen voor de lange termijn gasinfrastructuur. Doordat de Nederlandse gasvoorraden afnemen, zal het de komende tijd nodig worden nog meer gas te gaan importeren dan nu al wordt gedaan waardoor de afhankelijkheid van het buitenland groter wordt. Een probleem wordt daarbij om ook in periodes met een verhoogde gasvraag voldoende gas te kunnen leveren (leveringszekerheid). Die balansfunctie werd tot nu toe vervuld door het Groninger gasveld (Slochteren), maar omdat dat veld nu al voor de helft leeg is, zijn extra gasopslagen nodig.

Het lege gasreservoir van TAQA Energy in de Bergermeer heeft unieke geschikte eigenschappen voor opslag en ligt daarbij ook nog eens erg gunstig ten opzichte van de gasafnemers in de randstad.

DHV’s expertise op het gebied van milieu- en veiligheidsaspecten van de olie- en gaswinning en het uitvoeren van MERren is in Nederland toonaangevend. “Wij passen onze kennis graag toe om via dit MER te komen tot een milieuverantwoorde en veilige uitvoering van het project, en mee te werken aan de duurzame versterking van de energiezekerheid en economische positie van Nederland voor de komende jaren”, aldus De Vries.

Om de gasopslag te realiseren, gaat TAQA Energy installaties bouwen om het gas te kunnen injecteren, gaswinputten aanleggen en installaties bouwen om het weer gewonnen gas geschikt te maken voor levering. Daarnaast wordt een aantal hoge druk gasleidingen aangelegd om de installaties onderling te verbinden en aan te sluiten op de Gasunieleidingen. Als de plannen doorgaan neemt de aanleg van de installaties en het weer op druk brengen van het veld circa vijf jaar in beslag. Vanaf 2013 verwacht TAQA te kunnen gaan bijdragen aan de leveringszekerheid van aardgas in noordwest Europa voor een periode van 40-50 jaar.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: DHV Holding BV