Honderd walstroompunten voor scheepvaart

Goed voor luchtkwaliteit én klimaat

Den Haag – Walstroompunten gaan er in de provincie Zuid-Holland voor zorgen dat de milieubelasting van afgemeerde binnenvaartschepen vermindert. Niet alleen de luchtverontreiniging wordt teruggedrongen, denk aan fijn stof, maar ook klimaatverandering wordt beperkt met het gebruik van groene stroom. Nog dit jaar wil de provincie de aanbesteding starten om de stroompunten aan te leggen.

De provincie Zuid-Holland stimuleert het vervoer over water. Een binnenvaartschip vervoert in een klap de lading van tientallen vrachtwagens. Dat is goed voor de bereikbaarheid in de provincie en dat is goed voor de luchtkwaliteit. Maar wanneer schepen afgemeerd liggen zijn het vaak een bron van overlast voor de omgeving. Om het schip van stroom te voorzien is een verbrandingsmotor nodig die luchtverontreiniging en geluidhinder veroorzaakt. Wanneer afgemeerde schepen op een andere manier van stroom worden voorzien kan die overlast worden teruggedrongen.

De provincie Zuid-Holland, het havenbedrijf Rotterdam en de Drechsteden ontwikkelen gezamenlijk een standaard ten aanzien van type stekker, het vermogen en de wijze van aanvragen en betalen, naar het voorbeeld van een proefproject in de Maashaven in Rotterdam. De provincie zoekt nu de samenwerking met de binnenvaartsector en de beheerders van ligplaatsen langs provinciale vaarwegen om de voorzieningen, honderd in getal, daadwerkelijk aan te leggen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland