Gasunie en Gazprom eens over Nord Stream en BBL

Groningen – De Russische gasmaatschappij Gazprom en het Nederlandse gasinfrastructuurbedrijf Gasunie hebben een overeenkomst getekend gericht op wederzijdse deelneming in de Nord Stream pijpleiding door de Baltische Zee en in de BBL, die Nederland met het Verenigd Koninkrijk verbindt. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het vervoer van gas voor Gazprom in het Gasunie-netwerk.

De ondertekening, door Alexei Miller, voorzitter van de Raad van Bestuur van Gazprom, en Marcel Kramer, voorzitter van de Raad van bestuur van Gasunie, vond plaats in het Kremlin, in het bijzijn van de Russische President Putin en premier Balkenende.

In de overeenkomst is vastgelegd dat Gasunie een aandeel van 9% verwerft in het kapitaal van Nord Stream AG. Gazprom behoudt 51% van de aandelen. De Duitse partners E.ON Ruhrgas en Wintershall dragen elk een aandeel van 4,5% over aan Gasunie en behouden een aandeel van elk 20%.

Daarnaast is overeengekomen dat Gazprom het recht heeft op aankoop van 9% van de aandelen in BBL Company, in welk geval Gasunie’s aandeel uitkomt op 51%. De andere BBL-partners, E.ON Ruhrgas en het Belgische Fluxys, behouden elk 20% van de aandelen.

Marcel Kramer: "Dit is een goede en belangrijke overeenkomst. Nord Stream gaat Europa voorzien van de broodnodige extra aanvoer van gas, dat nodig is om de afname in de binnenlandse productie, ook in Nederland, op te vangen. Bovendien betekent aanvoer via deze leiding meer keus voor de markt. Een duurzame energievoorziening voor de lange termijn komt daarmee een forse stap dichterbij. De doorzet in ons Nederlandse net en in de BBL wordt door onze deelname in Nord Stream ook geholpen. Bovendien is Nord Stream een stabiel en voldoende renderend project. Risico’s worden in het project op professionele wijze afgedekt, ook op het gebied van veiligheid en milieu. Van begin af aan hebben veel Europese bedrijven in dit project willen deelnemen. Wij zijn in 2006 formeel uitgenodigd en hebben sindsdien in nauwe samenwerking met de Nederlandse overheid naar dit resultaat toegewerkt."

Miller verklaart: "Het tekenen van de overeenkomst markeert het begin van een nieuwe fase in de samenwerking met Gasunie. Door het realiseren van grootschalige projecten, gericht op de veilige en zekere belevering van Europese afnemers, leveren wij een belangrijke bijdrage aan de voorzieningszekerheid van het continent."

De ondertekening van deze overeenkomst vormt de afronding van de commerciële onderhandelingen die door Gazprom, mede namens de Duitse partners, en Gasunie afgelopen anderhalf jaar over wederzijdse deelneming zijn gevoerd. Het streven is om voor het einde van het jaar de toetreding van Gasunie tot Nord Stream AG te formaliseren.


Gasunie
De N.V. Nederlandse Gasunie (Gasunie) is een gasinfrastructuur- en gastransportbedrijf. De onderneming is eigenaar van het Nederlandse gastransportnet, dat een van de grootste netwerken in Europa is. De totale lengte van het gastransportnet bedraagt circa 12.000 km en de jaarlijkse doorzet is bijna 100 miljard m3. (www.gasunie.nl)

BBL
De Nederlandse onderneming BBL Company (BBL: Balgzand Bacton Leiding) is verantwoordelijk voor de constructie en het beheer van de BBL die Nederland met het Verenigd Koninkrijk verbindt. Aandeelhouders in de BBL Company zijn Gasunie (60%), E.ON Ruhrgas (20%) en Fluxys (20%). (www.bblcompany.com)

Nord Stream
Nord Stream is een aardgaspijpleiding die Rusland verbindt met de Europese Unie via de Baltische Zee. Het project zal een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de voorzieningszekerheid op lange termijn en versterkt de relatie tussen de Europese Unie en Rusland als energiepartners. In 2000 heeft de Europese Commissie Nord Stream als een prioriteitsproject aangemerkt in haar richtlijnen voor Trans-Europese Energienetwerken (TEN-E).

Verwacht wordt dat de gasimporten van de Europese Unie zullen toenemen met meer dan 200 miljard m3, van bijna 350 miljard m3 per jaar in 2005 tot tegen 550 in 2015. Door ’s werelds grootste aardgasvoorraden te verbinden met het Europese aardgasnetwerk zal Nord Stream kunnen gaan voorzien in ongeveer een kwart van de Europese behoefte aan extra gas.

De planning van Nord Stream AG voorziet in de oplevering van een pijpleiding van circa 1.200 kilometer lang (de eerste van de beoogde twee parallelle leidingen), met een transportcapaciteit van 27,5 miljard m3 per jaar. In de tweede fase zal de capaciteit verdubbelen tot 55 miljard m3 per jaar.

De internationale joint venture Nord Stream AG is (aanvankelijk onder de naam North European Gas Pipeline) opgericht in december 2005 voor het ontwerp, de constructie en het beheer van de pijpleiding die in de Baltische Zee wordt gelegd. Gazprom heeft 51% van de aandelen in het kapitaal van de onderneming, Wintershall en E.ON Ruhrgas elk 24,5%. Met de beoogde formele toetreding van Gasunie zullen Wintershall en E.ON Ruhrgas elk 4,5% van hun aandelen aan Gasunie verkopen, waarmee deze onderneming een aandeel van 9 % in het aandelenkapitaal verwerft. (www.nord-stream.com)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gasunie