Boskalis verwerft LNG – opdracht in Nigeria

Papendrecht – Koninklijke Boskalis Westminster nv heeft van energiemaatschappij Brass LNG Limited, een joint venture tussen NNPC, ENI, ConocoPhillips en Total, een opdracht ter waarde van circa € 60 miljoen ontvangen ten behoeve van de ontwikkeling van het “Brass LNG”-gasproject in Nigeria.

Het contract betreft de aanleg van de bouwsite voor de nieuwe grootschalige Brass LNG productie- en exportfaciliteiten. Boskalis is verantwoordelijk voor zowel het ontwerp als de uitvoering van de voorbereidende grondwerkzaamheden alsmede de aanleg van bijbehorende infrastructuur. Daarbij wordt bestaande grond verstevigd om daar in een later stadium zware tanks op te kunnen bouwen. Het zand voor de grondverbetering zal worden gewonnen uit een onshore zandbron. Boskalis zet voor dit project zwaar materieel van dochtermaatschappij Cofra in (voor vertical drains) om het consolidatieproces te versnellen.

De uitvoeringsperiode bedraagt circa één jaar vanaf oktober 2007.

Meer informatie over het Brass LNG project kan worden gevonden op www.brasslng.com.

Ook dit project van Boskalis is gedreven door de groeiende vraag naar energie in de wereld en de daarmee samenhangende grootschalige ontwikkeling van gasvelden en aanleg van LNG-havens en –terminals. Boskalis werkt aan soortgelijke projecten in Qatar, Australië, Angola, Taiwan, India en Rusland. Koninklijke Boskalis Westminster nv is een internationaal opererend concern met een leidende positie op de wereldmarkt van baggerdiensten. De kernactiviteiten van Boskalis zijn aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Met belangrijke thuismarktposities in Europa en daarbuiten richt de onderneming zich op alle in de baggersector voorkomende diensten. Daarnaast heeft zij posities in strategische partnerships in het Midden-Oosten (Archirodon) en in offshore dienstverlening (Lamnalco). Boskalis heeft de beschikking over een veelzijdige vloot van meer dan 300 units en is actief in circa 50 landen, verspreid over vijf continenten. Boskalis heeft (inclusief zijn aandeel in partnerships) circa 8.000 medewerkers in dienst.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijke Boskalis Westminster nv

Boskalis verwerft LNG – opdracht in Nigeria | Infrasite

Boskalis verwerft LNG – opdracht in Nigeria

Papendrecht – Koninklijke Boskalis Westminster nv heeft van energiemaatschappij Brass LNG Limited, een joint venture tussen NNPC, ENI, ConocoPhillips en Total, een opdracht ter waarde van circa € 60 miljoen ontvangen ten behoeve van de ontwikkeling van het “Brass LNG”-gasproject in Nigeria.

Het contract betreft de aanleg van de bouwsite voor de nieuwe grootschalige Brass LNG productie- en exportfaciliteiten. Boskalis is verantwoordelijk voor zowel het ontwerp als de uitvoering van de voorbereidende grondwerkzaamheden alsmede de aanleg van bijbehorende infrastructuur. Daarbij wordt bestaande grond verstevigd om daar in een later stadium zware tanks op te kunnen bouwen. Het zand voor de grondverbetering zal worden gewonnen uit een onshore zandbron. Boskalis zet voor dit project zwaar materieel van dochtermaatschappij Cofra in (voor vertical drains) om het consolidatieproces te versnellen.

De uitvoeringsperiode bedraagt circa één jaar vanaf oktober 2007.

Meer informatie over het Brass LNG project kan worden gevonden op www.brasslng.com.

Ook dit project van Boskalis is gedreven door de groeiende vraag naar energie in de wereld en de daarmee samenhangende grootschalige ontwikkeling van gasvelden en aanleg van LNG-havens en –terminals. Boskalis werkt aan soortgelijke projecten in Qatar, Australië, Angola, Taiwan, India en Rusland. Koninklijke Boskalis Westminster nv is een internationaal opererend concern met een leidende positie op de wereldmarkt van baggerdiensten. De kernactiviteiten van Boskalis zijn aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Met belangrijke thuismarktposities in Europa en daarbuiten richt de onderneming zich op alle in de baggersector voorkomende diensten. Daarnaast heeft zij posities in strategische partnerships in het Midden-Oosten (Archirodon) en in offshore dienstverlening (Lamnalco). Boskalis heeft de beschikking over een veelzijdige vloot van meer dan 300 units en is actief in circa 50 landen, verspreid over vijf continenten. Boskalis heeft (inclusief zijn aandeel in partnerships) circa 8.000 medewerkers in dienst.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijke Boskalis Westminster nv