Prins van Oranje bij opening Technologisch Top Instituut Water

Den Haag – Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje hield dinsdag 16 oktober 2007 een toespraak bij het openingscongres van het Technologisch Top Instituut Watertechnologie Wetsus in Leeuwarden. In het TTIW werken kennisinstellingen en bedrijven uit de Nederlandse watersector samen aan nieuwe technologieën voor de oplossing van de waterproblematiek en versterking van de Nederlandse exportpositie.

Wetsus heeft sinds 2004 een watertechnologisch onderzoeksprogramma en bouwt daar nu als TTIW op voort. Het programma is gericht op technologie voor de drink- en industriewatervoorziening, de behandeling van afvalwater, de toepassing van sensoren, de ontwikkeling van aan water gekoppelde nieuwe energiebronnen en de interactie met het natuurlijke watersysteem. Belangrijk uitgangspunt is duurzaamheid.

Het onderzoeksprogramma wordt voor de helft gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en is onderdeel van het nationale Innovatieprogramma Watertechnologie. Ongeveer vijftig bedrijven en overheden en tien kennisinstellingen zijn aan TTIW Wetsus verbonden. Zij zorgen gezamenlijk voor de resterende financiering.

Met de komst van het TTIW voldoet het ministerie van Economische Zaken aan de opdracht van het Innovatieplatform om Wetsus uit te bouwen tot Technologisch Top Instituut.

U vindt de volledige Toespraak van de Prins van Oranje op http://www.koninklijkhuis.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Algemene Zaken

Prins van Oranje bij opening Technologisch Top Instituut Water | Infrasite

Prins van Oranje bij opening Technologisch Top Instituut Water

Den Haag – Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje hield dinsdag 16 oktober 2007 een toespraak bij het openingscongres van het Technologisch Top Instituut Watertechnologie Wetsus in Leeuwarden. In het TTIW werken kennisinstellingen en bedrijven uit de Nederlandse watersector samen aan nieuwe technologieën voor de oplossing van de waterproblematiek en versterking van de Nederlandse exportpositie.

Wetsus heeft sinds 2004 een watertechnologisch onderzoeksprogramma en bouwt daar nu als TTIW op voort. Het programma is gericht op technologie voor de drink- en industriewatervoorziening, de behandeling van afvalwater, de toepassing van sensoren, de ontwikkeling van aan water gekoppelde nieuwe energiebronnen en de interactie met het natuurlijke watersysteem. Belangrijk uitgangspunt is duurzaamheid.

Het onderzoeksprogramma wordt voor de helft gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en is onderdeel van het nationale Innovatieprogramma Watertechnologie. Ongeveer vijftig bedrijven en overheden en tien kennisinstellingen zijn aan TTIW Wetsus verbonden. Zij zorgen gezamenlijk voor de resterende financiering.

Met de komst van het TTIW voldoet het ministerie van Economische Zaken aan de opdracht van het Innovatieplatform om Wetsus uit te bouwen tot Technologisch Top Instituut.

U vindt de volledige Toespraak van de Prins van Oranje op http://www.koninklijkhuis.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Algemene Zaken