Chinese belangstelling voor Rotterdamse energiehaven

Rotterdam – Op 19 september 2007 ontving de Rotterdamse haven een grote delegatie uit de Chinese provincie Hebei onder leiding van gouverneur Guo Gengmao. Men werd verwelkomd door loco-burgemeester Mark Harbers van Rotterdam.

De belangrijkste haven van de provincie is Qinghuangdao, die jaarlijks zo’n 200 miljoen ton kolen verwerkt. Ter vergelijking: Rotterdam is de grootste Europese kolenhaven met een overslag van 27 miljoen ton…

Klimaatinitiatief

De provincie Hebei ontwikkelt een grote nieuwe haven voor met name energiegerelateerde bulkgoederen, waaronder 400 miljoen (!) ton kolen. Het moet de eerste zogenoemde ‘greenport’ van Noord-China worden. Met men is daarom vooral geïnteresseerd in de wijze waarop in Rotterdam, de belangrijkste Europese energiehaven, milieu en economie samen kunnen gaan. Specifieke projecten waarover men op de hoogte werd gesteld zijn de:

  • Bouw van nieuwe emissiearme kolencentrales, de afvang en transport van CO2 en de reductie van dit broeikasgas in het algemeen ("Rotterdam Climate Initiative").
  • Veiligheidstechnische en bedrijfseconomische integratie van LNG terminals in een drukke haven;
  • Samenbrengen van een groot aantal nieuwe biobrandstoffabrieken en de bestaande tankopslag- en en pijpleidingstructuur.

Hebei is in Nederland op uitnodiging van de provincie Zuid-Holland waarmee het een vriendschapsrelatie onderhoudt. Zie ook: www.holland-hebei.net

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Havenbedrijf Rotterdam