Royal Haskoning en KEMA winnen contract Qatar

Nijmegen – Royal Haskoning en KEMA hebben een project binnengehaald om een masterplan te ontwikkelen voor de elektriciteits- en watervoorziening in Qatar voor de komende dertig jaar. Het contract heeft een waarde van meer dan 1 miljoen Euro en loopt van december 2006 tot 1 januari 2008.

Vanwege de ontwikkelingen in de economie en de hoge bevolkingsgroei in Qatar, neemt de vraag naar water en elektriciteit sterk toe. De laatste jaren is de industriële en commerciële vraag naar water jaarlijks met 20% toegenomen, terwijl het thuisverbruik met 5% per jaar steeg. In het masterplan wordt een voorspelling voor de vraag naar energie en water voor de komende 30 jaar gemaakt en worden de benodigde investeringen met betrekking tot de productie en distributie bepaald.

Daarnaast worden de technologieën voor energieproductie en de ontzilting van water bestudeerd en worden locaties voor productiefaciliteiten gezocht. Productiefaciliteiten voor water en elektriciteit worden over het algemeen gecombineerd om efficiënt om te kunnen gaan met de energiebehoefte voor elektriciteitsproductie en de ontzilting van zeewater.

In het project worden op maat gemaakte tools ontwikkeld om de vraag naar energie en water te voorspellen Waardoor het elektriciteits- en waterbedrijf van Qatar (Kahramaa) rationele investeringsafwegingen kan maken.

Het project draagt bij aan het behalen van zakelijke doelen voor Royal Haskoning en Kema in de Golfregio. Voor Royal Haskoning op het gebied van ontzilting van zeewater, voor KEMA in de energiesector.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Royal Haskoning