Grontmij verkoopt 50% belang in Vagron

De Bilt – Grontmij heeft overeenstemming bereikt met Essent Milieu over de verkoop van haar 50% belang in Vagron per 30 juni 2005. Vagron is een scheiding- en vergistingsinstallatie voor huishoudelijk afval. Bij Vagron komt per jaar ongeveer 200.000 ton aan grijs afval binnen, dat gescheiden wordt in herbruikbare producten en een organische fractie die wordt vergist waarbij biogas wordt gevormd.

Grontmij heeft haar 50% belang in Vagron op 30 juni 2005 verkocht aan Essent Milieu tegen de boekwaarde. De inkomende kasstroom in de periode 2005-2007 bedraagt
EUR 3 miljoen.

In haar persbericht van 11 maart 2004 heeft Grontmij aangekondigd dat zij in 2004 en 2005 de omvang van de kapitaalintensieve activiteiten, gebundeld in Ontwikkeling & Exploitatie, stapsgewijs zal verkleinen via desinvesteringen. De opbrengsten zullen in eerste instantie worden aangewend om de rentedragende schulden verder te reduceren dan wel de kaspositie te versterken om in de groei van de Advies- & Ingenieursbureaus te investeren.

Vagron is, na de verkoop van het 24,5% belang in SBI Friesland in december 2004, het tweede bedrijfsonderdeel op het gebied van reststoffenverwerking dat Grontmij in het kader van het desinvesteringsproces verkoopt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Grontmij nv