CONTINUÏTEIT WAARBORGEN

Corona en oorlog raken ook de baggersector

ALV (bron: Vereniging van Waterbouwers)

De coronapandemie en de oorlog in Oekraïne hebben ook zijn weerslag gehad op de waterbouwers. Dat was de boodschap van voorzitter Hendrik Postma van de Vereniging van Waterbouwers tijdens de Algemene Ledenvergadering op 29 juni in Kamerik.

‘Dat merken we aan de brandstofprijzen, de aanvoer van materialen, maar ook aan de personele bezetting op de schepen. Verder hebben de stikstof en PFAS-problematiek nog steeds effect op de toekenning van aanbestedingen. Samen met andere betrokken partijen zoeken we onder ander binnen de Taskforce Infra naar oplossingen om de continuïteit van waterbouwprojecten zo veel mogelijk te kunnen waarborgen,’ aldus Postma.

Bewogen tijden

‘Daarbij streven we ook naar een gelijkwaardig kennisniveau bij opdrachtgevers en opdrachtnemers en de mogelijkheid om alternatieve oplossingen aan te dragen. Daarnaast hebben we nog te maken met klimaatveranderingen en krapte op de arbeidsmarkt, die de sector voor de nodige uitdagingen stellen. Het zijn, kortom, bewogen tijden in de waterbouw, waarbij we in moeten spelen op al deze ontwikkelingen en vooruit bewegen richting de toekomst.’

Transitiepad

Yves Marsé, secretaris Kerngroep Duurzaamheid, informeerde de aanwezige leden over het ‘Transitiepad Kustlijnzorg & Vaargeulonderhoud’. Het Transitiepad is samen met stakeholders in de bouwsector opgesteld. Doel is een haalbare en effectieve routekaart op te stellen voor de verduurzaming van mobiele werktuigen en bouwlogistiek tot 2030. Het gaat om natuur (stikstof), klimaat (CO2) en schone lucht (fijnstof en stikstof).

Een positieve noot kwam er uit Sliedrecht. Joep Athmer, voorzitter Nationaal Baggermuseum, vertelde de leden over de toekomstplannen van het museum. Het museum wil vernieuwen en een moderne hedendaagse uitstraling krijgen zodat het meer bezoekers kan aantrekken.

LEES OOK:

Waterbouwers krijgen er 3,75% bij

Waterbouwers voelen gevolgen oorlog Oekraïne

Auteur: Redactie