SAMENWERKING

Akkoord tussen vier waterschappen en Rijkswaterstaat

Noordervaart (bron Rijkswaterstaat)

Rijkswaterstaat en vier waterschappen in Brabant en Limburg hebben nieuwe afspraken gemaakt over de aan- en afvoer van water in de twee provincies. Het gaat om de waterschappen Aa en Maas, De Dommel, waterschap Limburg en Brabantse Delta.

In het nieuwe waterakkoord (WATAK) staan afspraken over het Maaswater dat wordt aangevoerd via rijkskanalen om het achterland van Noord- en Midden-Limburg en Oost-Brabant van water te voorzien. Daarnaast gaan de afspraken over de afvoer van het teveel aan regenwater in natte periodes. De belangrijkste rijkskanalen in de regio zijn de Zuid-Willemsvaart, het Wilhelminakanaal, het kanaal Wessem-Nederweert en de Noordervaart. Vanuit deze kanalen wordt Maaswater het achterland ingelaten zodat sloten en beken niet droogvallen.

Waterbeheerder

Het akkoord dat in juni werd getekend is een vervolg op de eerste overeenkomst uit 1994. In het nieuwe akkoord staat de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen meer centraal. Zij treden samen op als één waterbeheerder.

LEES OOK

Dijkversterking Lekdijk officieel begonnen

Limburg krijgt er 5 kilometer aan dijken bij

Auteur: Redactie