Fietspad Zwolle. Foto: Heijmans

Sneller verduurzamen door Betonakkoord

Fietspad Zwolle. Foto: Heijmans

Het Betonakkoord maakt het mogelijk de betonsector versneld te verduurzaam. De nieuwe aanpak en bijbehorende maatregelen kunnen al in 2023 leiden tot een reductie van de CO2-uitstoot met 15 tot 20 procent ten opzichte van 2021. 

Betonhuis en de Betonvereniging onderschrijven het akkoord.

Volgens de partijen ligt een pakket maatregelen klaar dat het mogelijk maakt daarna nog verder te versnellen. Ze streven naar een CO2-neutrale en circulaire betonsector in 2030, bij voorkeur door emissies zoveel mogelijk terug te dringen. De Nederlandse betonsector loopt met deze aanpak voorop.

Meest duurzame beton ter wereld

“Wij wíllen vooroplopen”, zegt Marcel Bettonvil, bestuurslid bij Betonhuis. “Als sector hadden we in eerste instantie de nodige kanttekeningen bij de ambities. We maken in Nederland al het meest duurzame beton ter wereld. Is het realistisch om dan zulke grote stappen na te streven? Daarop antwoorden we nu gezamenlijk met een volmondig ja.” Dorien Staal, voorzitter Betonvereniging, voegt eraan toe de wereldwijde proeftuin te willen zijn voor duurzame betoninnovaties.”

De aanpak om de betonsector klimaatneutraal en circulair te maken, bestaat uit drie stappen. Met de invoering van een aantal productierijpe maatregelen kan de komende jaren, naast de besparing van de CO2-uitstoot, het recyclingpercentage flink worden verhoogd. De tweede stap is het versneld opschalen van innovaties. Marktpartijen en opdrachtgevers werken samen om duurzame innovaties te testen, valideren of certificeren op basis van huidige normstelling dan wel de richtlijn ‘Beton op prestatie’ die eind 2022 gereed is. De proeftuin duurzaam beton op de Afsluitdijk is hiervan een mooi voorbeeld.

Marktpartijen die disruptieve innovaties ontwikkelen in consortia van bedrijven, opdrachtgevers en kennisinstellingen zetten de laatste stap.

Auteur: Jacques Geluk