Duurzaam asfalt BAM

Acht workshops over duurzame infra in februari

Foto bij nieuwsbericht BAM 07-09-2020

Vier organisaties grijpen de Week van de circulaire economie en klimaat aan om dieper in te gaan op duurzame infra. Op 10 februari staan er acht workshops op het programma, onder meer over inkoop, hergebruik en emissieloos baggeren.

De acht workshops worden gehouden op wat de organiserende partijen ‘Duurzame infra: alleen samen’ gedoopt hebben. Want: “Gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk werken aan dezelfde publieke opgaven: verduurzaming van de infra, voldoen aan de klimaatafspraken en bijdragen aan een leefbare wereld voor de volgende generaties. Om dit voor elkaar te krijgen is het belangrijk dat we onze praktijkvoorbeelden, kennis, kunde en resultaten met elkaar blijven delen.”

Overheden en marktpartijen

Daarom slaan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail, Rijkswaterstaat en Platform WOW op 10 februari de handen ineen met een gebundeld aanbod over het verduurzamen van infrastructuur en de sector daaromheen. De focus ligt op overheden maar ook marktpartijen zijn van harte welkom om deel te nemen. Op het programma staan die dag de volgende workshops:

  • Maak de wereld duurzamer met inkoop
  • Duurzaamheid: hoe krijg ik mijn organisatie mee?
  • Aan de slag met de Milieukosten Indicator (voor beginners)
  • Kansen voor hergebruik
  • Transitie naar klimaatneutrale en circulaire infra: hoe maak ik daar een roadmap voor?
  • Emissieloos baggeren en bouwen: hoe realiseer je dat?
  • De Passerelle over het spoor
  • Monitoren en dan sturen

De dag begint en eindigt met een plenair deel en in twee blokken hebben de deelnemers telkens de keuze uit de acht genoemde workshops. Het geheel vindt online plaats.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.