Geld. Foto: iStock / darkojow

50 miljoen euro voor uitstootvrije bouw

Geld. Foto: iStock / darkojow (onbeperkt gebruik)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt 50 miljoen euro beschikbaar voor het emissieloos maken van bouwconcepten en bouwlogistiek. Het kennis- en innovatieprogramma is onderdeel van de routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB).

Die routekaart heeft als doel om in 2030 te zorgen voor 60 procent stikstofreductie, 75 procent gezondheidswinst en 0,4 mton CO2-reductie in de bouw. Het kennis- en innovatieprogramma ‘Emissieloos bouwen’ is door drie ministeries samen met het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC), de Topsector Logistiek en partijen uit de bouwsector opgezet. Het richt zich onder meer op het ontwerpen en toepassen van lichtere en duurzame bouwmaterialen en op prefab-woningen. Dit zorgt voor minder vervoersbewegen en minder schadelijke uitstoot op bouwplaatsen.

Living labs

“Daarnaast wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van emissievrije bouwplaatsen met aandacht voor bouwhubs, de inzet van emissievrije werktuigen en digitalisering”, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. Voor die digitalisering is ook nog een subsidie beschikbaar. “Om de ontwikkelde kennis en innovaties in de praktijk te demonstreren worden ‘living labs’ ingericht. Onder verantwoordelijkheid van TNO, digiGO en de Topsector Logistiek vindt de uitvoering van het programma plaats. Binnen de projecten wordt nauw samengewerkt met landelijke, regionale en lokale overheden en partners uit de bouw.”

Lees ook: 

Onderwerpen:

Auteur: Vincent Krabbendam

50 miljoen euro voor uitstootvrije bouw | Infrasite
Geld. Foto: iStock / darkojow

50 miljoen euro voor uitstootvrije bouw

Geld. Foto: iStock / darkojow (onbeperkt gebruik)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt 50 miljoen euro beschikbaar voor het emissieloos maken van bouwconcepten en bouwlogistiek. Het kennis- en innovatieprogramma is onderdeel van de routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB).

Die routekaart heeft als doel om in 2030 te zorgen voor 60 procent stikstofreductie, 75 procent gezondheidswinst en 0,4 mton CO2-reductie in de bouw. Het kennis- en innovatieprogramma ‘Emissieloos bouwen’ is door drie ministeries samen met het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC), de Topsector Logistiek en partijen uit de bouwsector opgezet. Het richt zich onder meer op het ontwerpen en toepassen van lichtere en duurzame bouwmaterialen en op prefab-woningen. Dit zorgt voor minder vervoersbewegen en minder schadelijke uitstoot op bouwplaatsen.

Living labs

“Daarnaast wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van emissievrije bouwplaatsen met aandacht voor bouwhubs, de inzet van emissievrije werktuigen en digitalisering”, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. Voor die digitalisering is ook nog een subsidie beschikbaar. “Om de ontwikkelde kennis en innovaties in de praktijk te demonstreren worden ‘living labs’ ingericht. Onder verantwoordelijkheid van TNO, digiGO en de Topsector Logistiek vindt de uitvoering van het programma plaats. Binnen de projecten wordt nauw samengewerkt met landelijke, regionale en lokale overheden en partners uit de bouw.”

Lees ook: 

Onderwerpen:

Auteur: Vincent Krabbendam