Gemaal Holstweg. Foto: WDODelta

WDODelta renoveert stuwen en sluizen duurzaam, modulair en circulair

Foto: persbericht WDODelta

Bij de renovatie van Gemaal Coehoorn werden onlangs de eerste prefab cementloze delen gestort. Het is maar één voorbeeld van hoe Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) bij de renovatie van zestig stuwen en gemalen inzet op modulair en circulair bouwen en het gebruik van duurzame materialen.

Bij het genoemde gemaal, aan het Oranjekanaal in de gemeente Midden-Drenthe, is de keuze voor cementloos beton door waterschap en aannemer Van Heteren gekoppeld aan een modulair concept. De keuze voor geopolymeerbeton zorgt voor een besparing op de CO2-uitstoot tot wel 50 procent ten opzichte van traditioneel beton. Het bestaat uit een combinatie van cementvervangers uit industriële stoffen hoogovenslak en vliegas, én uit natuurlijke bronnen rivierslib. Het materiaal heeft dezelfde kleur en uitstraling als traditioneel beton, maar brengt dus wel minder schadelijke uitstoot met zich mee.

Bij andere gemalen gaat het waterschap modulair bouwen, zodat ze eventueel volledig ontmanteld en elders weer opgebouwd kunnen worden. Verder worden damwanden uit eerder gerenoveerde gemalen, hergebruikt als gevelbekleding. WDODelta wil vrijgekomen materialen circulair toepassen in andere projecten. Bij de nieuwbouw van gemaal Leenders gaat het waterschap eveneens duurzaam te werk en worden er bovendien arbeidsplaatsen gerealiseerd voor mensen met een afstand tot het werkveld.

Ambitie

Bestuurslid Marion Wichard, bij het waterschap portefeuillehouder Duurzaamheid: “De klimaatverandering stelt de samenleving voor nieuwe uitdagingen en heeft ook grote invloed op het waterschapswerk. We zetten nieuwe manieren in om milieuvriendelijk en duurzaam onze taken uit te voeren. Door inzet van zonne- en windenergie en energie uit (riool)water werken we aan onze ambitie om in 2025 energieneutraal te zijn. Daarnaast willen we meer en meer een bijdrage leveren aan de circulaire economie. Dat kan alleen als we samenwerken met de markt. Ik ben dus erg blij met het innovatieve project bij gemaal Coehoorn.”

Nieuw gemaal Cellemuiden. Foto: WDODelta
Het nieuwe gemaal Cellemuiden.
Impressie nieuw gemaal Leenders. Foto: WDODelta
Impressie van het nieuwe gemaal Leenders. Foto’s: WDODelta

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.