Asfaltspreidmachine KWS (foto KWS)

Onderzoek moet machinepark infra schoner helpen maken

asfaltspreidmachine KWS Foto: KWS, meegestuurd met persbericht

Een grootscheepse enquête die deze week uitgezet is onder de leden van meer dan twintig brancheorganisaties in infra, groen, logistiek en transport moet inzicht geven in het machinepark van de ondernemers in deze sectoren. Er wordt niet alleen in kaart gebracht welke mobiele machines gebruikt worden, maar ook wat de uitstoot is. Dat inzicht moet helpen bij het uitstippelen van beleid om de emissie van schadelijke stoffen te verlagen en te komen tot haalbare doelstellingen voor schonere machines.

De enquête wordt uitgevoerd door TNO en gefinancierd door de rijksoverheid. Deelnemende brancheorganisaties zijn onder meer Bouwend Nederland, MKB Infra, Techniek Nederland en Cumela, de brancheorganisatie voor groen, grond en infra. Geschat wordt dat er in Nederland ruim 150.000 mobiele machines zijn, maar het exacte aantal is niet bekend.

Het machinepark is heel divers, zegt Cumela-voorzitter Wim van Mourik, directeur van Mourik Beekbergen Grondverzet en Cultuurtechniek. “Het gaat om kranen van groot tot klein, op wielen of rupsen, asfaltfrezers, walsen, torenkranen, maaimachines, tractoren, noem maar op. De enquête geeft inzicht in het aantal machines, het type brandstof dat erin zit, het aantal draaiuren, het verbruik en het vermogen. Het geeft een compleet beeld. Die gegevens worden gebruikt voor het vormen van een eenduidig inkoopbeleid en voor het vaststellen van stimuleringsmaatregelen.”

Oplossen deel stikstofproblematiek

Beleidsmedewerker Nico Willems van Cumela roept bedrijven op om de vragenlijst massaal in te vullen. “Het helpt ons enorm bij de onderhandelingen met diverse overheden over de klimaatdoelstellingen, milieuzones en het oplossen van een deel van de stikstofproblematiek. Dat is voor iedereen belangrijk omdat we zo haalbare normen kunnen krijgen, waarbij we precies weten over welke machines we het hebben. Wij vragen dus al onze leden om hier een paar uur voor vrij te maken en zo ons te helpen om voor de sector een haalbaar pad uit te zetten.”

Inzicht eigen machinepark

Weliswaar moeten ondernemers er even voor gaan zitten, maar ze krijgen er volgens Willems ook wat voor terug. “Na invullen van de enquête krijg je namelijk zelf ook een overzicht van de prestaties van je eigen machinepark en welke machines het meest vervuilend zijn.”

De ingevulde enquêtes moeten uiterlijk op 10 februari binnen zijn bij TNO. De vragenlijst is onder meer te vinden op de site van De Groene Koers, een initiatief van Bouwend Nederland, Cumela en BMWT, de brancheorganisatie van bouwmachineleveranciers, om de uitstoot van stoffen als CO2 en stikstof door bouwmaterieel terug te dringen.

Lees ook: Infrasector werkt aan versnelling emissieloos bouwen

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite