BetonInnovatieLoket moet kansrijke oplossingen versnellen

Betonmortelproducent Mebin in Breda Foto: Yvonne

Tijdens InfraTech 2021 heeft CROW het BetonInnovatieLoket gelanceerd, waar betoninnovaties in een vroegtijdig stadium beoordeeld en gevalideerd kunnen worden. Het idee is dat een onafhankelijk oordeel kan helpen bij een snellere verspreiding in de Nederlandse en internationale markt. Tegelijkertijd kan die beoordeling koudwatervrees bij potentiële opdrachtgevers wegnemen. Sinds 2018 bestaat er ook al een vergelijkbaar initiatief van CROW voor asfalt, het Asfaltkwaliteitsloket.

Ook moet het loket bijdragen aan verdere verduurzaming van de betonsector, zei CROW-directeur Pieter Litjens tijdens een van de kennissessies bij InfraTech. “De uitdaging waar we voor staan is enorm groot. Op dit moment is de Nederlandse betonproductie op jaarbasis goed voor zo’n 3,5 megaton aan CO2-uitstoot. Die is voor 80 procent gerelateerd aan cement. Wereldwijd staat de cementindustrie voor 5 tot 10 procent van de CO2-uitstoot aan de lat, dus daar is nog wel wat te doen.” Zeker met oog op de snelle groei in de gebouwde omgeving is het belang volgens hem groot om die CO2-uitstoot omlaag te krijgen. Hoewel ook bouwmaterialen als hout in opkomst zijn, gaat Litjens ervan uit dat de rol van beton en cement de komende decennia nog wel enorm groot blijft.

Van elkaar leren

Ronel Dielissen-Kleinjans, algemeen directeur van betonmortelproducent Mebin, was nauw betrokken bij de totstandkoming van het BetonInnovatieLoket. Zij ziet het initiatief ook als kans om van elkaar te leren. “Er zijn heel veel innovaties al gaande, alleen we weten het niet van elkaar. De ‘learning curve’ binnen onze industrie is veel te laag. Het kan veel sneller. En we hebben die innovaties gewoon keihard nodig om de bouwopgaves aan te kunnen en iets te doen aan de klimaatbeheersing.” Dat kan bijvoorbeeld door waar mogelijk minder materiaal te gebruiken en in te zetten op circulariteit.

Dielissen is van plan er veel tijd in te gaan steken, kondigde ze aan. “Ik heb al mijn nevenfuncties aan de kant gelegd en ik ga me de komende jaren alleen bezighouden met zaken die te maken met klimaatverandering en duurzaamheidsverbetering.”

Aanbestedingen

Net als Dielissen stond ook Jack Amesz, adviseur Fysieke Domein bij de gemeente Den Haag, aan de wieg van het BetonInnovatieLoket. Hij denkt dat het loket de oplossingen die er inmiddels al zijn op een snelle en doeltreffende manier verder kan brengen. Zeker voor opdrachtgevers is het handig als ze al voorafgaand aan de start van een aanbesteding op de hoogte zijn van kansrijke innovaties en die beoordeling niet hoeven doen tijdens de selectieprocedure. “Tegen de tijd dat we het antwoord weten, zijn we al begonnen met het project en zijn we te laat. Bij het loket kan een leverancier al in een veel eerder stadium zijn idee laten beoordelen en dan krijgen we dat oordeel aan de start van de aanbesteding. Dat gaat enorm helpen in het tempo.”

Een ander voordeel is dat een innovatie die al beproefd in een pilot of grootschaliger in projecten is door een opdrachtgever, de gemeente Den Haag het vertrouwen geeft om er ook gebruik van te maken. “Er is geen enkele reden waarom wij dat opnieuw zouden doen.” Dat is voor een leverancier ook handig, meent hij. Iemand met een goed idee kan via het loket in één klap bij meerdere opdrachtgevers met zo’n vernieuwing in een project aan de slag. Dat gaat ook enorm aan het tempo bijdragen.”

Internationaal profijt

CROW-directeur Litjens hoopt dat Nederland zich ook internationaal kan profileren dankzij het loket. “Het zou fantastisch zijn als we in Nederland door een andere werkwijze, waarbij partijen samen zoeken naar innovaties en ze snel en succesvol opschalen, een voortrekkersrol kunnen spelen en er internationaal profijt van kunnen hebben.”

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie Infrasite