Eternit zet nieuwe stap in duurzaam mobiliteitsbeleid

Op maandag 23 januari pakt Eternit NV uit met een primeur. Die dag wordt immers op de site in Kapelle-op-den-Bos het eerste schip geladen dat bouwmaterialen vanuit de Eternit-fabriek via de waterweg tot bij een regionaal distributiedepot in het West-Vlaamse Harelbeke zal brengen. Deze nieuwe en duurzame vorm van transport kadert binnen het project ‘Build over Water’, een initiatief van het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) en sectororganisaties Feproma en Fema. De Vlaamse waterwegbeheerders NV De Scheepvaart en Waterwegen & Zeekanaal NV zijn betrokken als strategische partners.

Doelstelling van het project, dat in december 2011 met de steun van de Vlaamse Ministers Hilde Crevits (Mobiliteit en Openbare werken) en Ingrid Lieten (Innovatie) van start is gegaan, is om transport van afgewerkte en gepalletiseerde bouwmaterialen via waterwegen te organiseren en zo meer vrachtwagens uit het wegverkeer te halen. Eternit is één van de zes fabrikanten van bouwmaterialen die aan dit project deelnemen en er zich toe engageren om een substantieel deel van de afgewerkte producten uit de fabriek via de binnenvaart te verdelen. Het binnenschip dat op 23 januari van de Eternit laadkade aan het zeekanaal Brussel-Schelde zal vertrekken, wordt hopelijk het eerste in een lange reeks.

Eternit NV zet hiermee een logische nieuwe stap in een consequent beleid van duurzame productie en distributie. Sinds 2008 wordt systematisch alle zand dat nodig is voor de productie van bouwmaterialen reeds per binnenschip aangevoerd. Eerder al was de keuze gemaakt om ook cement via schepen aan te voeren. “Vandaag wordt ruim 80% van alle grondstoffen voor de Eternit fabriek in Kapelle-op-den-Bos via waterwegen aangevoerd”, stelt Patrick Balemans, afgevaardigd bestuurder . “Hiermee halen we jaarlijks zo’n 5000 tot 6000 zware vrachtwagens van de weg. Dit komt uiteraard de verkeersveiligheid én de leefbaarheid van onze gemeente en van de hele regio ten goede. Vandaag gaan we nog een stap verder door ook afgewerkte producten via binnenschepen te verdelen”

Duurzame mobiliteit is slechts één van de elementen van het duurzaamheidsbeleid dat Eternit de voorbije jaren systematisch heeft uitgebouwd. Bijzondere aandacht gaat ook naar het energiebeleid, met o.m. de aanleg van een eigen zonnepanelenpark in 2011 en naar een duurzaam afvalbeleid met betrekking tot productieafval.

Ook in Vlaamse context wordt ingezet op duurzame mobiliteit o.a. met betrekking tot het transport van geünitiseerde ladingen. Getuige daarvan de recent opgestarte projecten “Distribouw” en “Palletvervoer”. Het project ‘Build over Water’ sluit hier naadloos op aan.

Over Eternit

Eternit behoort tot de Etex Group en produceert en verkoopt dakbedekkingsmaterialen zoals leien, golfplaten, beton- en kleidakpannen. Het bedrijf maakt en verkoopt ook bouwplaten en materialen voor gevelbekleding. De producten van Eternit worden tot ver buiten de Belgische landsgrenzen verkocht. Meer dan 50% van de productie is bestemd voor export. Eternit is gevestigd in Kapelle-op-den-Bos en biedt werkgelegenheid aan 650 medewerkers.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Eternit NV