Nieuwe programmadirecteur SKB

Op 8 december heeft SKB de definitieve toezegging ontvangen van het ministerie van VROM over de subsidie van het nieuwe praktijkontwikkelingsprogramma “Duurzame ontwikkeling van de ondergrond”. Vanaf 1 januari gaat SKB met dit nieuwe programma van start. De eerste manifestatie is het startcongres op maandag 1 februari 2010, waar wij afzonderlijk bekendheid aan zullen geven.

In verband met de uitvoering van dit nieuwe programma heeft het SKB bestuur een nieuwe programmadirecteur aangezocht. De huidige programmadirecteur, de heer Harry Vermeulen, vindt het na bijna 15 jaar programmadirecteur te zijn geweest en gezien zijn leeftijd tijd dat een nieuwe programmadirecteur leiding gaat geven aan de uitvoering van het programma.

Het bestuur is verheugd te kunnen mededelen dat zij de heer Frank Agterberg heeft benoemd tot nieuwe programmadirecteur SKB. Frank Agterberg is momenteel directeur Public Affairs bij chemiebedrijf DSM, een rol waarin hij de Raad van Bestuur adviseert en het bedrijf op Corporate niveau vertegenwoordigt naar diverse overheden en maatschappelijke partijen. Duurzaamheid is daarin een leidend motief, ook voor Frank persoonlijk. Daarvoor was hij verbonden aan de Europese Chemiekoepel in Brussel waar hij mede-initiatiefnemer was van een Europees Platform voor duurzame chemie. Frank heeft een chemische opleiding en had verder functies in R&D en in ‘systematische innovatie en probleemoplossing’.

Frank is 43 jaar, gehuwd en heeft twee kinderen. Hij zal zijn werkzaamheden als programmadirecteur starten per 1 april 2010.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stichting Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht Bodem (SKB)