Kilometerprijs

New European legislation to boost rail freight

Rail freight in Europe will be given a boost thanks to new European Union rules designed to foster the development of a high-quality rail infrastructure management at international level. The new legislation, published 2010-10-20 in...Lees verder
|Reageer|door: Redactie Infrasite

Stedelijke regio-s duurzaam bereikbaar

een conferentie in het kader van het onderzoeksprogramma Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad georganiseerd door NWO en NICIS 8 november 2010 ’s middags in zalencentrum In de Driehoek Utrecht Beleidsmakers uit overheidsorganisaties en andere mobiliteitsprofessionals uit stedelijke...Lees verder
|Reageer|door: Redactie Infrasite

Analyse rijksbegroting 2011

Bouwend Nederland heeft de rijksbegroting 2011 geanalyseerd op relevante bouwonderwerpen. Hieronder leest u de bevindingen. Aanbestedingswet Het Ministerie van EZ schrijft in haar persbericht bij de begroting dat het voorstel voor de nieuwe Aanbestedingswet is ingediend om...Lees verder
|Reageer|door: Redactie Infrasite

Verkeer en Waterstaat pakt ook in 2011 door

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat pakt ook in 2011 hard door met de realisatie van infrastructuur. Zo starten onder meer belangrijke projecten rond Rotterdam, waar de A15 wordt verbreed om de haven beter te...Lees verder
|Reageer|door: Redactie Infrasite

PBL: Kwaliteit leefomgeving onder druk door crisis

PLB presenteert de Balans van de Leefomgeving helder en slim beleid blijft nodig De kwaliteit van de leefomgeving is de laatste twintig jaar sterk verbeterd, mede dankzij het gevoerde overheidsbeleid. Lucht en oppervlaktewater zijn schoner geworden, de...Lees verder
|Reageer|door: Redactie Infrasite

Regio Eindhoven krijgt uitwijkroutes voor verkeersincidenten

Binnenkort kunnen automobilisten via slimme, aangegeven routes verder rijden als rond Eindhoven een snelweg volledig wordt gestremd door een verkeersincident. De wegbeheerders (gemeenten, provincie en rijk) hebben hiervoor in onderlinge samenwerking uitwijkroutes uitgezet. Naast een...Lees verder
|Reageer|door: Redactie Infrasite