Informatieplatform voor Nextlogic wordt gebouwd!

Dinsdag 10 juni tekende Emile Hoogsteden van Havenbedrijf Rotterdam, tevens voorzitter stuurgroep Nextlogic, de opdracht aan Portbase om het Nextlogic informatieplatform te bouwen.

Het tekenmoment vond plaats in het bijzijn van: Ineke van der Hee (Rijkwaterstaat), Jacco de Kok (Rijkswaterstaat), Iwan van der Wolf (Portbase) Emile Hoogsteden (Havenbedrijf Rotterdam) en Nico Anten (Connekt).

Sinds najaar 2011 werken vertegenwoordigers van de zeehaventerminals, depots, barge operators/inland terminals, rederijen, Havenbedrijf Rotterdam en het programma IDVV van Rijkswaterstaat intensief samen om de operationele keten van de containerbinnenvaart te verbeteren.

Emile Hoogsteden: ‘Dit gezamenlijke proces vergt instemming van alle ketenpartijen met uiteenlopende belangen en kan worden beschouwd als hét samenwerkingsmodel voor de toekomst van de haven.’ Ook Jacco de Kok (programmadirecteur IDVV, stuurgroeplid Nextlogic) is enthousiast: ‘Goederen werken niet samen, mensen in de logistieke keten wel, dit is een mooi voorbeeld hiervan.’

Goede informatie-uitwisseling is cruciaal. Hiertoe zal het informatieplatform van Nextlogic worden ontwikkeld door het Port Community Systeem van Portbase uit te breiden met acht nieuwe en/of verbeterde informatieclusters. Deze clusters dragen direct bij aan verbetering van de operationele processen in de binnenvaartketen. Iwan van der Wolf, Managing Director van Portbase: ‘Het uitgebreide informatieplatform legt het fundament voor meer transparantie in de keten, betere planningen en dus voor de binnenvaart kortere doorlooptijden.’

Komende week vindt ook de kick-off plaats met de gebruikersgroep. Deze groep bestaat uit afgevaardigden van de barge operators, zeehaventerminals en depots. Op wekelijkse basis werken zij mee aan de ontwikkeling, het testen en de implementatie van het informatieplatform. Ook hieruit blijkt de intensieve deelname van de markt.

Nextlogic is mede een initiatief van het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) van Rijkswaterstaat. In dit programma werken overheden, vaarwegbeheerders, vervoerders, verladers, havens en terminals samen aan het beter benutten van de vaarwegen. Rijkswaterstaat is initiatiefnemer van dit programma. Connekt voert in opdracht van Rijkswaterstaat een deel van het programma IDVV uit, waaronder Nextlogic.

Voor meer informatie en achtergrond, kijk op de website van Nextlogic.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat