ThunderBuild levert innovatieve app voor registratie intern slib transport

ThunderBuild levert sinds kort een speciaal ontwikkelde waterschap app. Deze registreert digitaal interne slibtransporten. Deze digitale oplossing is laagdrempelig, eenvoudig in gebruik en direct kostenbesparend. Investeringen in kostbare hardware of een zuilensysteem met pasjes is hiermee definitief verleden tijd.

Bewuste keuze

Waterschap Aa en Maas maakte al gebruik van onze digitale begeleidingsbrieven voor het extern slibtransport naar N.V. Slibverwerking Noord-Brabant. Het intern slibtransport werd tot op heden, zoals landelijk gebruikelijk, met vrachtbrieven geregistreerd. De positieve ervaringen die waterschap de Dommel als pilot heeft opgedaan met de speciaal ontwikkelde waterschap app zijn gedeeld met de samenwerkende collega’s van waterschap Aa en Maas. Dit heeft geresulteerd in een keuze van Aa en Maas voor de ThunderBuild oplossing.

Waterschap Applicatie

ThunderBuild heeft een smartphone applicatie ontwikkeld om eenvoudig ritten en gewichten te registreren. Voor het slibtransport tussen de verschillende waterzuiveringsinstallaties wordt géén gebruik gemaakt van een weegbrug. De chauffeur kiest op de app een voertuigcombinatie en roept zelf de begeleidingsbrief op voor de gewenste rit. Bij het verlaten van de laadlocatie wordt via GPS automatisch het gewicht op de begeleidingsbrief geplaatst. Bij aankomst op de loslocatie wordt de brief automatisch afgerond en is de data direct voor alle partijen inzichtelijk.

Wet- en regelgeving

De softwareoplossing van ThunderBuild voldoet volledig aan de vastgestelde wet- en regelgeving. Het LMA (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen) heeft toestemming gegeven om de smartphone als alternatieve gegevensdrager te gebruiken. Zowel het waterschap als de transporteur kan eenvoudig rapportages inzien van gereden ritten en afgeronde begeleidingsbrieven. Omdat de data digitaal is opgeslagen voldoen ze automatisch aan de vereiste bewaarplicht van 5 jaar voor afgeronde begeleidingsbrieven.

Digitaal registreren

Het voornemen is om op termijn alle afvalstromen digitaal te registreren. Dit zal worden opgenomen als voorwaarde in de Europese Aanbestedingen. Meerdere waterschappen hebben het pilottraject op de voet gevolgd en zijn voornemens over te stappen op deze digitale, eenvoudige en goedkope werkwijze. Dit project is één van de successen van de samenwerking tussen de Brabantse waterschappen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ThunderBuild BV