Logica ondersteunt RWS bij beheer en onderhoud Maeslant- en Hartelkering

Logica is tot en met 2028 verantwoordelijk voor het zogeheten Beslis- en Ondersteunend Systeem van de Europoortkering in Zuid-Holland. Rijkswaterstaat en Logica hebben hiervoor een contract getekend. Het 16-jarige contract is een uitbreiding van het contract dat in 1998 van kracht werd. De Europoortkering bestaat uit zowel de Maeslant- als de Hartelkering.

Het Beslis- en Ondersteunend Systeem (BOS) is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de kering sluit als de waterstand te hoog dreigt te worden. Dit gebeurt volledig geautomatiseerd op basis van een streng protocol en de beslissing wordt zonder interventie van personeel door het BOS genomen. De twee keringen beschermen een groot woon- en werkgebied in Zuid-Holland tegen overstromingen vanuit de Noordzee.

Logica zal naast het beheer en onderhoud ook essentiële apparatuur vervangen die aan het eind van haar levensduur is beland. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de centrale computer en een groot deel van de communicatieapparatuur. Logica neemt haar eindverantwoordelijkheid in dit complexe project en is een resultaatverplichting aangegaan.

“Logica is erg trots dat Rijkswaterstaat het beheer voor zo’n lange termijn aan ons heeft gegund. Deze basis van vertrouwen is gelegd door een jarenlange en hoogwaardige dienstverlening, unieke kennis van waterkeringsystemen en een uitstekende klantrelatie,” zegt Frank van Nistelrooij, Managing Director Public Sector van Logica Nederland.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: LogicaCMG Hoofdkantoor