Brugalarm winnaar NDW-prijsvraag

De winnaars van de prijsvraag ‘Een goed idee met NDW’ zijn tijdens het NDW Jaarcongres op 29 september bekend gemaakt. De eerste prijs is gewonnen door The Four Marketeers met hun inzending voor de app ‘Brugalarm’. Een idee geboren uit dagelijkse ergernis over de wachttijden bij de Spijkenisserbrug. Met deze app kunnen gebruikers zien of de brug open staat en hun vertrektijdstip en route hierop aanpassen.

De jury vindt de app ‘Brugalarm’ een mooie compacte oplossing voor een duidelijk aanwijsbaar probleem. Wachttijden voor bruggen zitten hoog in de irritatietop bij weggebruikers en zijn een belangrijke veroorzaker van vertragingen.

De tweede prijs is gewonnen door iPark, een inzending van Bureau Slim en Capgemini. Zij bieden met behulp van NDW-data een actueel overzicht van de bezetting van verzorgingsplaatsen langs de wegen voor vrachtwagens. Informatie die belangrijk is voor vrachtwagenchauffeurs om op tijd te kunnen rusten. De jury prijst de innovatieve inzet van NDW-data voor een reëel probleem in de transportsector.

Jan-Bert Dijkstra (programmadirecteur Beter Benutten van het Ministerie I&M) mocht ook nog drie derde prijzen uitreiken. Zij zijn gewonnen door:

  • MAPtm voor het idee van de reisassistent, een app die inzicht geeft in het juiste vertrekmoment met de kortste reistijd. De jury oordeelde positief over de koppeling die gemaakt wordt met WAZE, waardoor er effectief gebruik wordt gemaakt van een bestaande community.
  • MAPtm voor het idee van de reisassistent, een app die inzicht geeft in het juiste vertrekmoment met de kortste reistijd. De jury oordeelde positief over de koppeling die gemaakt wordt met WAZE, waardoor er effectief gebruik wordt gemaakt van een bestaande community.
  • TU Delft en TNO met hun inzending KATE, een multimodale reisassistent die de beste reisoptie biedt rekening houdend met de persoonlijke wensen van de gebruiker. De jury denkt dat er bij reizigers veel belangstelling is voor een dergelijk product en prijst de functionele en technische uitwerking ervan.
  • DTV Consultants voor de uitbreiding van het mobiliteitsspel Van5naar4 met een persoonlijk reisadvies waarmee een nieuwe dimensie wordt toegevoegd aan dit product. De jury vindt dit een slim voorbeeld van hoe je een bestaand product kunt verrijken met een databron zoals NDW.

NDW

NDW (Nationale Databank Wegverkeersgegevens) is een samenwerkingsverband waarin verschillende overheden intensief samenwerken aan de ontwikkeling van een realtime databank voor wegverkeersgegevens en aan een effectieve inzet van deze gegevens bij verkeersmanagement en verkeersinformatie.

NDW heeft de prijsvraag ‘Een goed idee met NDW’ georganiseerd om daarmee innovatieve toepassingen van NDW-data te stimuleren en hoopt dat de prijswinnende ideeën ook daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden. NDW houdt contact met de prijswinnaars om hen vanuit onze rol als dataleverancier te ondersteunen in de realisatie van hun ideeën. Tijdens het congres werd er in twee parallelsessies al hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de prijswinnende voorstellen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW)