Grontmij verwerft opdracht NIS-dienstverlening Rijkswaterstaat

In opdracht van Rijkswaterstaat levert Grontmij de komende jaren producten en diensten ten behoeve van het Netwerkmanagement Informatie Systeem (NIS).

Het NIS omvat alle benodigde areaalinformatie uit de bronsystemen Kerngis en de Beheerkaart Nat (BKN) ten behoeve van het management van Rijkswaterstaat. Ook budgetinformatie voor het beheer en onderhoud van de Nederlandse Rijkswegen (Kerngis) en Hoofdvaarwegen (BKN) vallen hieronder.

Werkzaamheden Grontmij

De levering van producten en diensten aan Rijkswaterstaat vindt op regelmatige basis plaats voor een periode van minimaal twee jaar, met een optionele verlenging voor een derde jaar. De deel- en eindproducten bevatten (management)informatie over de vast te stellen arealen en veranderingen daarin voor wat betreft het Hoofdwegennet, het Hoofdvaarwegennet en het Hoofdwatersysteem dat Rijkswaterstaat in beheer heeft. De dienstverlening betreft de werkzaamheden die nodig zijn om tot producten te kunnen komen waarbij de kwaliteit van zowel de producten als het proces door de opdrachtnemer geborgd is.

Samenwerking Grontmij & Kragten

GIS&ICT offreerde de opdrachtsom geoffreerd via het raamcontract Datadiensten dat de afdeling Geogroep onderhoudt samen met bureau Kragten. De afdeling GIS&ICT van Grontmij gaat het project hoofdzakelijk uitvoeren. GIS-medewerkers van bureau Kragten vormen daarnaast een prima aanvulling op de capaciteit van Grontmij.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Sweco Nederland