Geo-informatie steeds belangrijker in communicatie door overheid

De landkaart is een steeds belangrijker informatiekanaal van de overheid. Die overheid maakt daarbij steeds meer gebruik van gratis (commerciële) geo-viewers zoals Google Maps. De vraag is of dit een wenselijke situatie is. En welke afwegingen worden eigenlijk bij die keuze gemaakt?

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het gebruik van geo-viewers bij de overheid. Ook is onderzocht wat hiervoor het beleid zou moeten zijn en welke rol de rijksoverheid hierin zou kunnen spelen.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:

  • Geo-informatie wordt veel verschillende manieren ontsloten; steeds meer gekoppeld aan specifieke diensten en producten, met name bij gemeenten;
  • Google Maps is de meest voorkomende geo-viewer op overheidswebsites;
  • Er zijn mogelijkheden om een aantal bezwaren tegen het gebruik Google Maps weg te nemen;
  • Er is een behoefte aan een overheidsvoorziening, bestaande uit services gekoppeld aan basisregistraties en een generieke geo-viewer.

Meer informatie
Op de website van het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
vindt u het rapport Gebruik geo-viewers binnen de overheid Rapport | 04-05-2011 | BZK

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Geo-informatie steeds belangrijker in communicatie door overheid | Infrasite

Geo-informatie steeds belangrijker in communicatie door overheid

De landkaart is een steeds belangrijker informatiekanaal van de overheid. Die overheid maakt daarbij steeds meer gebruik van gratis (commerciële) geo-viewers zoals Google Maps. De vraag is of dit een wenselijke situatie is. En welke afwegingen worden eigenlijk bij die keuze gemaakt?

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het gebruik van geo-viewers bij de overheid. Ook is onderzocht wat hiervoor het beleid zou moeten zijn en welke rol de rijksoverheid hierin zou kunnen spelen.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:

  • Geo-informatie wordt veel verschillende manieren ontsloten; steeds meer gekoppeld aan specifieke diensten en producten, met name bij gemeenten;
  • Google Maps is de meest voorkomende geo-viewer op overheidswebsites;
  • Er zijn mogelijkheden om een aantal bezwaren tegen het gebruik Google Maps weg te nemen;
  • Er is een behoefte aan een overheidsvoorziening, bestaande uit services gekoppeld aan basisregistraties en een generieke geo-viewer.

Meer informatie
Op de website van het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
vindt u het rapport Gebruik geo-viewers binnen de overheid Rapport | 04-05-2011 | BZK

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties