EVO: miljoenen km minder wegstransport door Digiscan

Zoetermeer – EVO heeft samen met ondernemers miljoenen kilometers wegtransport weten te voorkomen door de inzet van het computerprogramma Digiscan. Dit programma stelt bedrijven in staat om vast te stellen hoe zij hun transportoperatie efficiënter kunnen laten verlopen. De inzet hiervan heeft de afgelopen drie jaar geleid tot een besparing van bijna drie miljoen wegkilometers. Dit komt neer op 5 tot 10% minder kilometers per bedrijf. In totaal betekent dit een brandstofreductie van 850.000 liter. Aan de proef met dit analyse-instrument hebben 28 bedrijven meegewerkt.

Met deze resultaten is volgens EVO bewezen dat het programma bijdraagt aan een efficiëntere logistieke keten. De inhoud van de Digiscan is gebaseerd op jarenlange ervaring van logistieke adviseurs. De totale besparing is nog veel groter, want niet alleen EVO, maar ook andere partijen hebben dit instrument bij ondernemers ingezet.

Vervoer is slechts een onderdeel van de logistieke keten. De Digiscan leidt dan ook tot de meeste besparingen als deze binnen de onderneming onderdeel is van een breder actieplan gericht op een efficiënte logistieke keten. Wel is gebleken dat bedrijven er sterk behoefte aan hebben om begeleid te worden door een deskundige op het gebied van logistieke efficiencyverbetering.

De Digiscan is ook uitermate geschikt voor ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Toepassing ervan leidt hoe dan ook bij zowel grote als kleinere ondernemingen tot minder kilometers. Dit is zowel in het belang van de portemonnee van de ondernemer als in het belang van de samenleving. Minder kilometers leiden immers uiteindelijk ook tot schonere lucht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: EVO