Den Haag. Foto: iStock / GAPS

Ingreep tegen schade Haringvlietbrug maakt veel Kamervragen los

Diverse partijen hebben Kamervragen gesteld over de maatregelen van minister Van Nieuwenhuizen om te voorkomen dat er schade aan de Haringvlietbrug ontstaat. VVD, SGP en PVV willen onder meer graag weten of het voor 2023 geplande onderhoud aan de brug eerder kan plaatsvinden.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat besloot onlangs de snelheid op de brug tot 50 kilometer per uur te verlagen, ondanks het feit dat deze onderdeel is van een snelweg. Het rijdek van de brug bestaat uit aluminium platen die met klemmen zijn bevestigd aan de klep van de brug. Die klemmen, en dus de platen, trillen los door het verkeer dat over de brug rijdt. De snelheidsverlaging moet dat helpen voorkomen tot het onderhoud aan de klep van de brug in 2023 kan plaatsvinden.

De maatregel zal voor veel files en gedwongen omrijden zorgen. Bovendien staat niet vast dat de ingreep die nu wordt gedaan ook volstaat om problemen te voorkomen. Dat zorgt er onder meer voor dat VVD-Kamerlid Peter de Groot van de minister wil weten of de beperkingen die nu worden ingevoerd ook genoeg zullen zijn en hoe er zal worden gemonitord. Hij vraagt verder of alle mogelijkheden in kaart zijn gebracht om het onderhoud aan de brug naar voren te halen, en of extra budget daarbij kan helpen.

Klep brug eerder vervangen

SGP-Kamerlid Chris Stoffer richt zijn vragen aan de minister vooral op de rijstrookbeperking die eveneens wordt ingevoerd op de brug. Hij wil onder meer weten of die inderdaad alleen bedoeld is om de snelheidsbeperking te handhaven, maar hij stelt ook de vraag waarom Van Nieuwenhuizen weinig ruimte ziet voor het versnellen van de vervanging van de brugklep.

Stoffer trekt het thema bovendien breder. “Hebben de (tegenvallende) uitkomst van de herberekening met betrekking tot de constructieve veiligheid van de Haringvlietbrug en het onverwachts snellere kwaliteitsverlies ook consequenties voor de beoordeling van de constructieve veiligheid van andere bruggen?”

Meer bruggen?

Ook Barry Madlener van de PVV heeft Kamervragen over het onderwerp gesteld, waarbij hij zich primair richt op de schade voor transportsector en economie die de beperkingen tot gevolg hebben. Maar ook hij is benieuwd of de problemen zich beperken tot de Haringvlietbrug. “Zijn er in Nederland meer bruggen waar bijvoorbeeld klemmen en/of platen los aan het raken zijn?”, wil hij weten. Hij vraagt ook of er situaties denkbaar zijn waar het onderhoud van bruggen dermate achterstallig is dat er direct een gevaar voor de verkeersveiligheid is. En, tot slot: “Wanneer gaat u fors meer geld investeren in achterstallig onderhoud van onze weginfrastructuur?”

Lees ook: Snelheidsverlaging Haringvlietbrug om trillingen te verminderen

Onderwerpen:

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.