Betonnen brug. Foto: Ingenieursbureau Fred Westenberg

‘De tijd is echt rijp voor het Platform Bruggen’

Foto: Ingenieursbureau Fred Westenberg

Het pas opgerichte Platform Bruggen wil alle kennis bundelen die nodig is voor de grote vervangings- en renovatie-opgave van de komende decennia. De partijen die deze kennis hebben, zijn enthousiast en dat bewijst ook dat de timing voor dit platform juist is. “Er moet namelijk wel echt iets veranderen”, zeggen Fred Westenberg en Reinier Trommel van het Platform Bruggen in gesprek met Infrasite.

Reinier Trommel werkte onder meer voor diverse adviesbureaus en kwam op enig moment bij CROW in dienst, waar hij zich ging bezighouden met het Infra Innovatie Netwerk en van daaruit met bruggen. Samen met Jos Wessels, Pjotr Mak en Fred Westenberg bracht hij het Platform Bruggen tot stand.

Westenberg heeft een eigen adviesbureau met ruim vijftig medewerkers dat zich vooral richt op het in stand houden van infrastructurele kunstwerken, alsmede een IT-bedrijf gericht op asset management. Hij is nu zo’n vier jaar voorzitter van de Nederlandse Bruggenstichting.

“We zijn daarmee de afgelopen jaren onze schouders gaan zetten onder de zeer grote vervangings- en renovatie-opgave waar met zijn allen voor staan. Daar is nu dus ook het Platform Bruggen voor opgericht.”

Volop vernieuwen en vervangen

Die opgave waar Westenberg het over heeft is op hoofdlijnen bekend: heel veel infrastructurele objecten, waaronder ook bruggen, gaan naar het einde van hun levensduur. De komende jaren en decennia moet er die kunstwerken dus volop vernieuwd en vervangen worden. En dat staat niet op zichzelf, legt Westenberg uit.

“Als we met zijn allen doorgaan zoals we bezig zijn, helpen we de aarde om zeep. Er moet meer ontworpen en gebouwd worden, maar steeds minder mensen houden zich daar beroepsmatig mee bezig. En dan zijn er ook nog een paar crisissen aan de gang, waardoor de financiering van de renovatie en vervanging onder druk staat. Dus er moet wel echt iets veranderen.”

Artikel gaat verder onder de foto

Houten brug. Foto: Ingenieursbureau Fred Westenberg

Ideeën toetsen

De expertise om dat te doen zijn er in Nederland wel, maar die is behoorlijk versnipperd over verschillende organisaties en initiatieven. In het voortraject zijn die allemaal benaderd door de mensen achter het Platform Bruggen. Er werden ideeën getoetst bij degenen die het aangaat en deze aanpak heeft gewerkt, want ze doen volgens Westenberg en Trommel allemaal graag mee. De komende tijd worden aanvullende stappen gezet, waarbij de organisatie zowel financieel als in de bemensing nog op zoek is naar verdere ondersteuning.

“We willen de bestaande initiatieven met elkaar verbinden en hun kennis bundelen, zodat die beter wordt benut”, vertelt Trommel. “We zijn nu met iedereen in gesprek over het sluiten van overeenkomsten om de samenwerking concreet te maken. Want als we verbonden zijn met alle organisaties die bij de vervangings- en renovatie-opgave betrokken zijn, kunnen we als platform pas echt effectief zijn.”

Bewust van noodzaak

Aan de enthousiaste reacties en bereidheid om mee te doen zien Trommel en Westenberg dat het Platform Bruggen in een behoefte voorziet. Maar ook dat er breed gedragen bewustzijn is van de noodzaak om samen de uitdagingen in bruggenland het hoofd te bieden. De timing is ook goed, merkt Westenberg, die de vergelijking maakt met een soortgelijk initiatief uit het recente verleden.

“Vanuit de Bruggenstichting zijn we een jaar of drie geleden naar buiten getreden met het initiatief Brugbeheerders ontmoeten Brugbeheerders. Daar was men best positief over, maar uiteindelijk kregen we de handen er niet voor op elkaar. Toen was de tijd blijkbaar nog niet rijp voor een initiatief als het Platform Bruggen en we merken heel duidelijk dat dit nu wel het geval is.”

Fred Westenberg

Fred Westenberg

Reinier Trommel

Reinier Trommel

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.