Brug Amsterdam centrum

Platformen bruggen en kades zoeken toenadering

Kades en bruggen in steden kunnen niet los van elkaar worden gezien. Om die reden gaan Platform Binnenstedelijke Kademuren (BiKa) en het nieuwe Platform Bruggen bekijken hoe ze kunnen samenwerken, meldt CROW.

Platform BiKa bestaat al langer en functioneert goed, zo meldt CROW. Het houdt zich onder meer bezig met berekeningen, veiligheid, methodes voor monitoring en uitvoering, bomen en boombelasting en het voorkomen van schade aan kades. Sommige van deze – en andere – onderwerpen zijn gerelateerd aan bruggen. Want vanuit de binnenstedelijke kades geredeneerd is een brug een dek tussen twee kades aan weerszijden van een gracht.

Wiel niet opnieuw uitvinden

Het Platform Bruggen is onlangs in het leven geroepen om de nu vaak versnipperde initiatieven bijeen te brengen en waar mogelijk samen op te pakken. Samenwerking tussen beide platformen wordt door de betrokkenen als een logische stap gezien. Omdat er binnen BiKa al veel kennis en ervaring is opgedaan, kan het opnieuw uitvinden van wielen door samenwerking voorkomen worden. De voorzitters van beide platformen tekenen binnenkort de documenten met onderlinge afspraken, maar de onderlinge uitwisseling is intussen al begonnen.

Lees ook:

Onderwerpen: , , , ,

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.