Bovenleiding Erasmusbrug. Foto: ANP

Strengere inspectie kabelsystemen Rotterdam na incident Erasmusbrug

Bovenleiding Erasmusbrug. Foto: ANP

De staalkabel die twee maanden geleden brak, waardoor de constructie van de trambovenleiding over de Erasmusbrug naar beneden viel, was al langere tijd beschadigd. De slijtage was niet waargenomen bij steekproefsgewijze inspecties. De gemeente Rotterdam neemt daarom per direct maatregelen, die verder strekken dan enkel de Erasmusbrug.

De metalen constructie van 22 meter viel half september bij het sluiten van de brug op de trambaan. Daarbij vielen geen gewonden. Wel was de Erasmusbrug voor langere tijd gestremd. Al snel werd duidelijk dat de hijskabel van het tramportaal was afgebroken, maar dat gebeurde zonder duidelijke aanleiding. Het Ingenieursbureau Rotterdam en kabelspecialist Mennens voerden afgelopen weken onderzoek uit. Zij kwamen op hoofdlijnen tot dezelfde conclusies, schrijft wethouder Bert Wijbenga in een Commissiebrief.

Breuknesten

Op het beweegbare deel van de Erasmusbrug wordt de bovenleiding van de tram ondersteund met een beweegbaar tramportaal. Bij het openen en sluiten van de brug wordt de beweging van dit portaal geregeld door een stalen aandrijfkabel, die is verbonden met het contragewicht in de brug van de kelder.

Deze kabel bevatte over een grotere lengte zogeheten breuknesten, een beschadiging aan de buitenzijde van de staalkabel. Die bleken al langer aanwezig, maar waren niet ontdekt bij steekproefsgewijze periodieke inspecties. Het Ingenieursbureau wijst er daarnaast op dat de kabel lastig te onderzoeken is door een slechte bereikbaarheid van de kabelloop.

Verder bleek dat de kabel roestsporen vertoonde en dat de toepassing van het stelsel met compacte omloopwielen in de kelder belastend is voor de kabel. Daardoor wordt volgens Mennens de levensduur gereduceerd. Deze functionele gebreken gaven tezamen een doorslaggevende rol bij het falen van de kabel.

Maatregelen

De gemeente Rotterdam neemt per ommegaande aanbevelingen uit het rapport over om soortgelijke incidenten te voorkomen. Inspectie van de betreffende kabel van de Erasmusbrug gebeurt niet meer steekproefsgewijs, maar met een 100 procent inspectie. “Op deze manier is geborgd dat slijtage tijdig bij een inspectie gezien wordt”, aldus Wijbenga. “Daarnaast zal de inspectie ook beoordeeld worden of de smeerfrequentie van het kabelsysteem voldoende is.”

Daarnaast is nagegaan of bij andere infrastructurele objecten in Rotterdam voldoende aandacht is voor kabelsystemen waar falen een grote impact zal hebben. Daaruit bleek dat bij de spoorbrug De Hef, die niet meer wordt gebruikt door verkeer, en de waterkering Verlengde Zuiderparkweg sprake is van vergelijkbare kabelsystemen.

Waterkering

Bij De Hef zijn geen aanvullende maatregelen nodig, omdat hier al sprake is van een jaarlijkse volledige inspectie. Dat geldt niet voor de waterkering. Deze wordt voortaan ook jaarlijks wordt onderworpen aan een 100 procent inspectie, al wordt dit systeem niet zo zwaar belast als bij de Erasmusbrug.

In aanvulling op de onderzoeken gaat Rotterdam ook de samenwerking met vervoerder RET intensiveren daar waar trams over bruggen in de stad rijden. Inclusief de Erasmusbrug zijn dit er vijf.

Onderwerpen:

Auteur: Dylan Metselaar

Dylan Metselaar is vaste redacteur van OVPro.nl en schrijft voor verschillende andere vakbladen van ProMedia Group, waaronder Infrasite.nl.