Sloebrug (foto: provincie Zeeland)

Voorbereidingen voor herstel defecte Sloebrug Vlissingen

Beeld: provincie Zeeland

De defecte Sloebrug in Vlissingen wordt op korte termijn hersteld. De provincie Zeeland is begonnen met voorbereidende werkzaamheden om de brug weer veilig te maken, zoals het aanbrengen van nieuwe ankerplaten en een stuk betonnen riolering. In de brugkelder is hiervoor een werkomgeving ingericht.

De brug over het Kanaal door Walcheren is al sinds 14 september gestremd voor het scheepvaartverkeer. Kort daarvoor was bij een inspectie aan het licht gekomen dat de bevestiging van de draaipunten van de Sloebrug, de ankerplaat, bewoog bij het draaien van de brug. Door de speling die daardoor ontstaat zouden onveilige situaties kunnen ontstaan.

Toen bleek dat reparatie niet makkelijk zou worden, heeft provincie onderzoek laten doen naar de beste herstelopties. Daarbij is gekeken naar zowel de ankerplaten als de betonconstructie van beide oplegpunten. Om de brug weer veilig te kunnen draaien, moeten zowel aan het beton als aan de ankerplaten herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd.

Vervangen slijtlaag

In het onderzoek is daarnaast bekeken of er bij de reparatie ook meteen onderhoud gedaan kan worden. Het vervangen van de slijtlaag, wat volgens de planning volgend jaar zou moeten gebeuren, kan inderdaad nu ook meegenomen worden. Ook worden de vier slagboomkasten op de brug vernieuwd. Door herstel en onderhoud te combineren hoeft de brug volgend jaar niet opnieuw gestremd te worden.

Het vervangen van de slijtlaag duurt maximaal veertien dagen en gebeurd vanaf 8 november door Rowij Bouwchemie. Het bedrijf is gespecialiseerd in betonreparaties. Om verkeershinder en overlast door trillingen te beperken, wordt het werk in fases uitgevoerd. Vrijwel alle dagen blijft één rijstrook in beide richtingen beschikbaar voor het verkeer.

Eerder liet de provincie Zeeland weten dat de herstelwerkzaamheden zo’n tien weken in beslag zouden nemen.

Lees ook: Zeeland onderzoekt herstelopties voor defecte Sloebrug

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite