Arjen Verhoeven, Pilz.

‘Nieuwe bruggennorm zorgt voor samenhang met stand der techniek’

Binnenkort wordt de bruggennorm NEN 6787 vernieuwd. Eind 2020 moet er een actuele opvolger zijn van de versie uit 2003. Arjen Verhoeven, technisch directeur van Pilz Nederland, vertelt in zijn blog voor Infrasite over de vernieuwingen.

Het is de hoogste tijd voor die vernieuwing. De afgelopen zeventien jaren hebben natuurlijk enorme technologische ontwikkelingen voortgebracht; bijvoorbeeld op het vlak van sensoren, (veiligheids)PLC’s, camerasystemen en data-analyse- en verwerking. Bovendien is het voor de praktische toepasbaarheid van de norm nodig dat hij zo goed mogelijk aansluit bij andere normeringen waarmee bruggenbeheerders, ontwerpers, bouwers en inspecteurs te maken hebben, zoals het Bouwbesluit of de Machinerichtlijn. Die samenhang is verloren gegaan; dat wordt nu hersteld.

Integraal objectbeheer

De nieuwe norm is ontwikkeld op toepasbaarheid in integraal objectbeheer. Het beweegbare deel van een brug is immers niet alleen een machine, maar een machine die onderdeel is van een bouwwerk. Er is dus ook aandacht voor zaken als onderhoudstoegangen, luiken en vluchtroutes.

Ontwerpers, bouwers, infrabeheerders of inspecteurs moeten geen last hebben van onduidelijkheden over de vraag: valt dit onderdeel nou onder de bruggennorm, onder het Bouwbesluit, onder de Machinerichtlijn? Als je zorgt dat die richtlijnen een consistent geheel vormen, is dat niet meer zo’n complicerend issue.

Functionele veiligheid

Bij beweegbare bruggen komt veel meer techniek kijken dan alleen de aandrijving om het brugdek te verplaatsen. Sterker nog: de systemen die de veiligheid van alle betrokkenen moeten waarborgen, vormen een complex geheel. Daarbij gaat het om verkeerssystemen voor zowel rijweg- als vaarweggebruikers, maar ook systemen die voortdurend controleren of alles goed verloopt en in werking treden wanneer het ‘mis’ gaat.

Vooral het ontwerp van het laatste vraagt om kennis en expertise om alle mogelijke risico’s te minimaliseren en in elk geval te beheersen. De norm beschrijft voor de meest essentiële veiligheidsfuncties de minimale betrouwbaarheidsniveaus en benoemt hoe die niveaus te bepalen zijn. Functionele veiligheid is een van de kernexpertises van Pilz; daarom maken wij deel uit van de normcommissie die de nieuwe NEN 6787-1 heeft ontwikkeld.

Beheertool

Ik denk dat we met de nieuwe bruggennorm weer op de goede weg zijn: met de actuele versie krijgen de beheerder, ontwerper en bouwer een goed bruikbare tool aangereikt voor aanpak van renovatie en nieuwbouw. De norm is bedoeld voor nieuwbouw en voor substantiële wijzigingen; voor overige renovatie is het een goede leidraad. Bestaande objecten hoeven, vanuit de Machinerichtlijn, niet op de schop om in overeenstemming te worden gebracht met de norm.

Als beheerder heb je echter ook verplichtingen vanuit de Arbeidsmiddelenrichtlijn. Het kan zijn dat vanuit dit oogpunt een object alsnog moet worden aangepast. Deze norm is een goede weergave van de stand der techniek in bruggenland en hoe we in Nederland aankijken tegen veilig beheer van beweegbare bruggen. Dat is belangrijke kennis voor beheerders. En het zal ook juridisch het ijkpunt zijn voor beoordeling van situaties die voor een rechter zouden komen. Het Pilz-kennisprogramma zal dan ook voorzien in trainingen om de markt vertrouwd te maken met achtergronden en toepassing van de nieuwe norm.

Auteur: Redactie Infrasite