Waalbrug. Foto: iStock / Hansenn

Circulair bruggen bouwen stap dichterbij met herziene NEN-norm

De nieuwe versie van NTA 8086 IFD-bouw beweegbare bruggen is gepubliceerd. In deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA) staan overeenkomsten over terminologie, brugelementen en methoden voor het industrieel, flexibel en demontabel (IFD) bouwen van bruggen. Dat is belangrijk, want de bouwsector wil circulair zijn in 2050.

De NTA voor beweegbare bruggen is herzien in samenwerking met verschillende belanghebbenden, waaronder de NEN, ingenieursbureaus en bouwbedrijven. Er is rekening gehouden met de bestaande normen, elektrotechnische installaties en levensduur, aldus het richtlijneninstituut.

De belangrijkste meerwaarde van de nieuwe norm zit hem onder meer in de maatklassen voor verschillende details en de verbreding van het toepassingsgebied naar andere typen bruggen.

Bruggenopgave

NTA 8086 is volgens de opstellers een voorbeeld van hoe circulariteit op basis van afspraken een impuls kan krijgen. “Er wordt niet alleen invulling gegeven aan de klimaatdoelstellingen, maar het is ook één van de oplossingen voor de bruggenopgave waar Nederland voor staat.”

Veel bruggen stammen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw en zijn aan vervanging of groot onderhoud toe. Door de enorme toename van het verkeer en de steeds zwaardere transporten worden ze bovendien intensiever belast. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is daarom een aantal jaar geleden begonnen met ‘een forse verjongings- en vernieuwingsopgave’.

Onderwerpen: , ,

Auteur: Jan Pieter Rottier