Herbestemming brugwachtershuisjes ZH

Den Haag – Op 15 december 2006 reikte gedeputeerde Erik van Heijningen de prijzen uit aan de winnaars van de wedstrijd Herbestemming Brugwachtershuisjes. De provincie Zuid-Holland heeft ondernemers, stichtingen, verenigingen en particulieren uitgenodigd om met een concreet idee te komen voor herbestemming van vier brugwachtershuisjes in Voorburg. Een deskundige jury heeft uit zeventien inzendingen het idee "De toekomst van het verleden", ingezonden door ir B. Spanjers en Ir J. Gosen, als beste gekozen. De tweede prijs was voor het voorstel "Oost West Thuis Best", ingezonden door ir Patricia E.M. Engelbert van Bevervoorde, ir Corine Keus, Nanne Verbruggen, ir George P. van Beers. De prijsuitreiking vond plaats in museum Swaensteyn in Leidschendam-Voorburg.

De inzending ‘De toekomst van het verleden’ omvat een professionele analyse van de streek en het belang van de Vliet daarin. Voor ieder brugwachtershuisje en zijn omgeving is een functie bedacht die aansluit bij de locatie: een rusthuisje en lunchroom; vertoning historische dia’s; souvenirwinkel en verblijfsruimte buitenruimte; en logies. Er is aandacht voor de onderlinge samenhang tussen de monumenten; het voorstel draagt op brede wijze bij aan het recreatieve en toeristische aanbod rondom de Vliet. Het voorstel ‘Oost West Thuis Best’ gaat uit van behoud van de uitstraling van de objecten, maar met een nieuwe, bijzondere invulling van het interieur. Ieder half jaar worden kunstenaars gevraagd om een interieur te ontwerpen gebaseerd op het thema water. De nieuwe inrichting zou als decor kunnen dienen voor een culinair samenzijn, waarbij elk huisje een eigen keuken heeft.

De herbestemming van de brugwachtershuisjes past in de doelstelling van de provincie om meer toerisme aan te trekken op de vaarroute van de Vliet tussen Leiden en Delft. Per boot zijn de cultuurhistorische hoogtepunten in de steden goed bereikbaar. De cultuurhistorische brugwachtershuisjes krijgen een nieuwe bestemming die recreatie en toerisme in de regio verder stimuleert.

Erik van Heijningen: "Het is zonde de vaak mooie brugwachtershuisjes leeg te laten staan. Met deze creatieve voorstellen kunnen we een nieuwe bestemming vinden. De bezoekers zullen verrast worden". Brugwachtershuisjes verliezen hun functie. De techniek neemt hun taak over. De bruggen worden steeds meer op afstand bediend. Vier brugwachtershuisjes die in de nabije toekomst in aanmerking komen voor herbestemming zijn de abri bij de Nieuwe Tolbrug, het brugwachterhuis van de Oude Tolbrug, de abri bij de Kerkbrug en het brugwachterhuis bij de Wijkerbrug. Drie van de vier zijn rijksmonumenten (Oude Tolbrug niet). De provincie wil deze unieke brugwachtershuisjes graag in stand houden en schreef daarom de prijsvraag "Brugwachtershuisjes in beweging" uit. Ondernemers, stichtingen, verenigingen en particulieren werden uitgenodigd om met een concreet idee te komen voor de herbestemming van de brugwachtershuisjes. In een realistisch voorstel moest een initiatief tot de herbestemming van één of alle vier de brugwachtershuisjes worden uitgewerkt.

Een deskundige jury heeft de inzendingen beoordeeld. De jury bestond uit Eric Luiten, (landschapsarchitect, hoogleraar TU Delft), Holger de Kat, (architectenbureau De Kat), Alice Gut, (monumentenzorg gemeente Delft, lid provinciale monumentencommssie), Cor Geense, (directeur Dienst Beheer Infrastructuur provincie Zuid-Holland), Tilly Zwartepoorte, (wethouder Leidschendam-Voorburg) en Jean Luc Baeriswyl, (directeur Möwenpickhotel). De winnende inzendingen van ‘De toekomst van het verleden’ en ‘Oost West Thuis Best’ ontvingen naast een oorkonde een bedrag van € 1500 (1e prijs) en € 1000 (2e prijs). ‘Herontdek de Vliet’ van de heer S.P. Nierop en ‘Brugslapen.nl’ van Nathalie Kramer kregen een eervolle vermelding. Het juryrapport is te vinden op www.zuid-holland.nl

De provincie zal met de winnaars overleggen over de uitwerking van hun ideeën. Indien de winnaar verder gaat met het uitwerken van zijn initiatief, ontvang hij een investeringsbon ter waarde van € 1000 per huisje. Het bedrag dient ten goede te komen aan het opzetten van de onderneming.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Prijsvraag Herbestemming brugwachtershuisjes ZH

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland