Bouw nieuw brugbedieningsgebouw in Schuilenburg

Leeuwarden – Vrijdag 3 februari start de provincie met de bouw van een nieuw brugbedieningsgebouw in Schuilenburg. Vanuit dit gebouw worden vanaf eind 2006 zowel de brug Schuilenburg als de Stroobosserbrug bediend.

De vaarroute Lemmer – Delfzijl wordt verruimd zodat grotere schepen van deze route gebruik kunnen gaan maken. In de afgelopen jaren is gewerkt aan het verdiepen en het verbreden van het Prinses Margrietkanaal en dit gaat nog een groot aantal jaren door. De bruggen in deze route die qua afmetingen niet meer aan de eisen voor grotere schepen voldoen worden in de periode tot 2017 vervangen. In een eerste fase (tot 2012) worden zeven bruggen vervangen: Fonejacht, Stroobos, Eibersburen, Zuidhorn, Aduard, Dorkwerd en de Noordzeebrug. In de tweede fase volgen de resterende bruggen. Er wordt op dit moment al gewerkt aan de vervanging van de brug te Stroobos. De verwachting is dat deze dit jaar nog gereed komt.

24 uur per dag bediening
Omdat de beroepsvaart 24 uur per dag gebruik maakt van het Prinses Margrietkanaal worden de Stroobosserbrug en de brug bij Schuilenburg straks 24 uur per dag bediend. Om kosten te besparen heeft de provincie besloten de bediening van deze bruggen te combineren in een nieuw bedieningsgebouw te Schuilenburg. Naast besparing op bedieningslasten heeft gecombineerde bediening als voordeel dat het werk interessanter wordt voor de brugwachter omdat naast brugbediening zijn/haar taak uitgebreid wordt met scheepvaartbegeleiding.
Schuilenburg is gekozen als centrale bedieningslocatie omdat de mogelijkheid aanwezig is om vanaf hier in de toekomst de bruggen Blauforlaet, Burgum en Kootstertille te bedienen. Hiermee is in het ontwerp van het gebouw rekening gehouden. Het gebouw voldoet verder aan alle eisen en wensen op het gebied van Arbo en welzijn.

Planning
Bouw -en aannemingsbedrijf de Haan & Zn. BV uit Garyp voert het werk aan het brugbedieningsgebouw uit. Medio juli 2006 zijn de bouwactiviteiten in Schuilenburg afgerond. De bediening van de brug te Schuilenburg moet hierna worden aangepast vanwege de verplaatsing naar het nieuwe bedieningsgebouw. Naar verwachting zullen zowel de brug Schuilenburg als de nieuwe brug Stroobos vanaf eind 2006 bediend worden vanuit het nieuwe bedieningsgebouw.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Friesland (Fryslân)