De Amstelstroombrug (bron: Mobilis)
SLAPEN ONDER DE BRUG

Weekendspecial: De Amstelstroombrug is er ook voor de dieren

De Amstelstroombrug (bron: Mobilis)

De gloednieuwe Amstelstroombrug over de Duivendrechtsevaart in Amsterdam is er niet alleen voor mensen. Voor zover dieren er enig besef van hebben kunnen ook zij een fijne tijd hebben op en rond de brug. Want die is speciaal aangepast voor het natuurlijk leven.

De brug, die dit voorjaar door de wethouder en een vertegenwoordiger van bouwer Mobilis-Van Gelder geopend werd, is een speciaal stukje werk. Volgens de laatste mode heet het dat de brug ‘natuurinclusief’ is. De brug is een ontwerp van VenhoevenCS architecture+urbanism in samenwerking met Smartlandlandscape architects en vormt de entree van de A2/A10 naar het Amstelkwartier.

Ecoduct

De brug is naast een verkeersverbinding een belangrijke schakel in het ecologische netwerk van Amsterdam. Dat betekent dat hij niet alleen voor de mens verschillende stadswijken met elkaar verbindt, maar ook voor de dieren. Net als een ecoduct, waarvan er de laatste twintig jaar enkele tientallen over snelwegen zijn aangelegd.

Een belangrijk verschil is wel dat deze brug niet exclusief voor de dieren is. Die moeten hem delen met de mensen, lopend, op de fiets of in de auto, of met welk vervoermiddel dan ook. Tegelijkertijd is de brug zo gebouwd dat hij ook een groen onderkomen is voor vleermuizen, vogels, vissen en insecten. Meteen een sociaal huurproject dus, al zal de gemeente de huurbetaling in dit geval op haar buik moeten schrijven.

Nestkast ophangen (bron: Smartland)
Nestkast ophangen (bron: Smartland)

Overamstel

De brug ligt in het Amstelkwartier (onderdeel van Overamstel), een stuk stad dat volop wordt ontwikkeld, en in de punt van de groene Amstelscheg en groeit de komende jaren naar 10.000 inwoners. De uitdaging was om een functionele brug voor auto’s en langzaam verkeer te ontwerpen die tegelijkertijd onderdeel is van de stadsnatuur.

Vanaf de eerste ontwerpfase zijn ecologische aspecten in het ontwerp geïntegreerd. De groene middenberm tussen de rijstroken met inheemse bloemrijke kruiden trekt bijen en vlinders aan en geeft de brug een vriendelijke uitstraling. Voor die bijen zijn nestelmogelijkheden in de baksteenwanden en pylonen opgenomen. Maar vooral zijn in de brug veel schuil-, nestel- en slaapplekken voor grotere dieren gerealiseerd.

Groene middenberm (bron: Archined)
Groene middenberm (bron: Archined)

Kwikstaarten

Zo bevinden zich in de betonnen middenpijlers kraamkamers voor vleermuizen en zijn er in pijlers en randen nestkasten voor tien soorten vogels opgenomen. Daaronder ijsvogels, diverse zwaluwen, mezen, mussen, kwikstaarten, spreeuwen en kauwen. Tussen de pijlers onderwater bieden kooien met dood ‘rivierhout’ en stortstenen een leefomgeving voor vissen en mosselen. De brug biedt nu onderdak aan minimaal twintig lokale diersoorten.

‍Alle voor de Amstelstroombrug gebruikte materialen zijn hoogwaardig, duurzaam, recyclebaar en onderhoudsvriendelijk, en zullen met de tijd alleen maar mooier worden, zeggen de bouwers. Dat zullen de dieren ook waarderen. De brug kan bovendien aangepast worden als ontwikkelingen in de infrastructuur daarom vragen. (bron: Van Gelder)

Amstelstroombrug (bron: Mobilis)
Amstelstroombrug (bron: Mobilis)

Lees ook:

Aanleg fietsbrug over het Aarkanaal in Alphen van start

Drie nominaties Staalprijs naar Dura Vermeer

Auteur: Redactie