Oorlog

Beperkt aantal Oekraïners werkt in de bouw

Deze ministeriefoto is gemaakt voor de ministerie-verzamelpagina op Rijksoverheid.nl. Er is gekozen voor een close-up van handen op de voorgrond. In de afgebeelde handeling wordt een herkenbaar onderwerp van het ministerie vertaald, waarin iedereen zich kan identificeren. De onscherpe achtergrond verduidelijkt het beeldverhaal. Alle 12 ministeries zijn volgens deze beeldtaal, het ‘handenconcept’, gefotografeerd en staan per oktober 2018 op Rijksoverheid.nl/ministeries..

Het aantal Oekraïense vluchtelingen dat in de bouwsector een baan heeft gevonden is relatief gering, maar er is volgens deze week gepubliceerde cijfers van het UWV wel een stijgende lijn te zien.

In de elektrabranche gaat het om 12 Oekraïners, in de metaalindustrie om 31. Uitzendbureaus in de bouw verwachten geen grote instroom, meldt Cobouw. Er komen vooral vrouwen, kinderen en jongeren naar Nederland en in de bouw werken vooral mannen. Oekraïense mannen tussen 18 en 50 jaar zijn door president Zelenski opgeroepen in eigen land te blijven om te vechten tegen het Russische leger. Daar komt bij dat een aantal Oekraïense bouwvakkers uit Nederland en Vlaanderen na Zelinski’s oproep juist terug is gegaan naar Oekraïne.

Geen vergunning nodig
Hoeveel Oekraïners in totaal in de bouw werken, inclusief degenen die hier al waren voor het uitbreken van de oorlog, is niet exact bekend. In vergelijking met andere buitenlandse arbeidskrachten zijn de aantallen in elk geval relatief laag. Dat komt doordat mensen uit Oekraïne tot voor kort een tewerkstellingsvergunning nodig hadden om in Nederland aan de slag te kunnen. Dat is sinds begin april niet meer nodig. Een melding bij het UWV door de werkgever is voldoende.

Inmiddels staan bijna 50.000 Oekraïense vluchtelingen ingeschreven in de Basisregistratie Personen, bijna tien procent (ruim 4.300) is aan het werk, vooral in de horeca en de agrarische sector.

Auteur: Jacques Geluk