Hoogwater overstroming. Foto: Ivo Ketelaar Fotografie

PBL: te weinig oog voor risico op overstromingen in bouwplannen

Foto: Ivo Ketelaar Fotografie

In bouwplannen wordt vaak nog te weinig rekening gehouden met toekomstige risico’s op bijvoorbeeld overstromingen en verzakkingen. Daarvoor waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Ook voor de natuur en cultuurhistorie is vaak nog te weinig oog, aldus de onderzoekers.

Als voorbeelden noemt het PBL plannen om te bouwen in uiterwaarden bij Arnhem of op de relatief slappe bodems in het veenweidegebied van het Groene Hart. “In de Arnhemse uiterwaarden is er op basis van de huidige omstandigheden vanuit waterveiligheid geen bezwaar tegen bouwen op deze plek, maar er wordt geen rekening gehouden met de te verwachten toename van de hoeveelheid af te voeren rivierwater door de Rijn”, schrijven de onderzoekers. In veenweidegebieden is dan weer de kans op verzakkingen groter, wat in de toekomst tot hoge onderhoudskosten kan leiden.

Schaarse ruimte

Ook met cultuurhistorische waarden in het landschap wordt niet altijd genoeg rekening gehouden. Vooral in het westen van het land, waar de ruimte schaars is, botsen plannen voor nieuwe woningen en bedrijven met “kwetsbare waarden op het gebied van water, bodem, cultuurhistorie, natuur en landschap”, aldus het planbureau.

Bron: ANP

Auteur: Inge Jacobs