Beelen en Bewuste Bouwers. Foto: Barbara van Baarsel / Buro Barcode

Beelen sluit als eerste recycler aan bij Bewuste Bouwers

Foto: Barbara van Baarsel / Buro Barcode – persbericht Bewuste Bouwers

Beelen Recycling sluit als eerste bedrijf uit zijn sector aan bij het samenwerkingsverband Bewuste Bouwers. De onderneming verwerkt onder meer reststromen uit de bouw en ziet zowel commercieel als inhoudelijk aanknopingspunten.

Bewuste Bouwers wil bijdragen aan een beter imago van de bouw. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een gedragscode, die bouw- en infrabedrijven helpt om hun impact op de omgeving tot een minimum te beperken. Die code werd onlangs nog aangepast en heeft nu meer aandacht voor milieu en vakmensen. Bouwbedrijven nemen zowel individueel als per project deel aan Bewuste Bouwers en diverse opdrachtgevers bij het initiatief betrokken.

Innovatie en digitalisering

De nieuwste deelnemer is dus Beelen Recycling, een onderneming met zo’n 400 medewerkers. Het bedrijf omschrijft zichzelf als “een duurzame aannemer in de sloopsector, recycler van bouw- en sloopreststromen en verwerker van bedrijfsafval.” Innovatie is een speerpunt en digitalisering is daarvan een belangrijk onderdeel. In de systemen die het bedrijf daarvoor heeft, ziet Beelen goede instrumenten om mensen op de bouw te stimuleren en gedrag te helpen veranderen. Een van de innovaties waarin binnen bedrijfsonderdeel Beelen Next wordt gewerkt, is de afvalloze werkplaats.

Voldoende raakvlakken dus tussen de recycler en Bewuste Bouwers. Commercieel directeur Recycling Mark Rijnberk zegt daar het volgende over: “Het is interessant dat we de eerste recycler zijn bij Bewuste Bouwers. Het is voor ons heel vanzelfsprekend om samen te werken in deze veranderende wereld. Afvalplannen en circulaire mogelijkheden neem je al mee aan het begin van een bouwproject in het kader van duurzaamheid en het aanjagen van de circulaire economie.”

Rijke aanvulling

Anneke Witte, directeur van Bewuste Bouwers, deelt die visie. “Ook wij zien die integraliteit als vanzelfsprekend. Wij zijn gedreven om professionaliteit zichtbaar te maken en om de uitwisseling van geweldige ideeën en ervaringen uit de sector te stimuleren en te delen. Daar hoort een bedrijf als Beelen.nl absoluut bij. De kennis op het gebied van afvalverwerking – ook ten aanzien van BREEAM-projecten – is een ongelooflijk rijke aanvulling voor onze bedrijfsdeelnemers. Het effect is dat we met deze expertise het imago van de bouw over de verschillende expertises heen verbeteren. Bovendien kunnen we het ons niet langer permitteren door te gaan met verspillen van herbruikbare grondstoffen. We hebben elkaar keihard nodig voor een duurzame toekomst en leefomgeving.”

Foto: Barbara van Baarsel / Buro Barcode

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.